هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون علی وکیلی عضو فراکسیون امید موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردند و براساس آن از رئیسجمهور خواستار برکناری ربیعی شدند.
براساس این گزارش، در این باره یک انجمن صنفی کارگری نیز با انتشار بیانیهای سرگشاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استیضاح علی ربیعی حمایت کرد.
در بیانیه انجمن صنفی کارگری ساختمانی بنایان شهریار از حوزه استان تهران تاکید شده که مطالبات صنفی جامعه کارگری به ویژه در حوزه بیمه تامین اجتماعی در بخش صنعت ساختمان مهمترین دغدغه این قشر کارگری است که از سوی وزارت کار و زیرمجموعه آن یعنی سازمان تامین اجتماعی با موانع و مشکلات بسیاری روبرو شده است.
علاوه بر این سازمان آموزش فنی و حرفهای از زیرمجموعه های وزارت کار اقدام به واگذاری انجام تعویض کارتهای مهارت فنی کاغذی به الکترونیکی هوشمند برخلاف ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه اجرایی دولت به دفاتر خصوصی پست و پیشخوان کرده و به تازگی نیز سازمان تامین اجتماعی صدور گواهی احراز اشتغال کارگران ساختمانی را به عهده دفاتر کارگزاری بیمه گذاشته است.
در این باره نقش قانونی انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی بیاثر و خنثی تلقی شده و خواهد شد.
در پایان این بیانیه صنفی از نمایندگان طراح استیضاح وزیر کار درخواست شده که خواستهها و مطالبات مهم قانونی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی هم دیده شود.
به گزارش فارس، در سالهای گذشته با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از نمایندگان کارگری نحوه تعیین دستمزد کارگران را بسیار ناعادلانه اعلام کرده بودند چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ دخالت صریحی در در یکطرف شدن تعیین مزد دارد.