حجتالاسلام ناصر حیدری صبح امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری 65 مورد برنامه سخنرانی توسط روحانیون مستقر در شهریار و ملارد با موضوع آسیبهای مواد مخدر در تیرماه جاری در این دو شهرستان خبر داد.
مسؤول فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار و ملارد بیان کرد: بیان آسیبهای اجتماعی و مضرات مواد مخدر، ارائه راهکارهای فردی و اجتماعی برای مقابله با این معضل اجتماعی، ارائه مشاورههای فردی و انجام سخنرانی بهویژه در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر جزء محورهای فعالیتهای روحانیان مستقر در این دو شهرستان در تیر ماه سال جاری بود.
وی تصریح کرد: روحانیون با توجه به جایگاه خاصی که در بین مردم دارند میتوانند با استفاده از این ظرفیت نسبت به آسیبهای اجتماعی و آثار سوء مصرف مواد مخدر اطلاعرسانی خوبی به اقشار مختلف مردم انجام دهند که این امر در نهایت باعث اثرات بسیار مطلوبی در جامعه خواهد شد.
حیدری خاطرنشان کرد: 29 روحانی مستقر در شهرستانهای شهریار و ملارد زیرپوشش اداره تبلیغات اسلامی شهریار فعالیت میکنند که به صورت ماهانه و مستمر فعالیتهایی در حوزههای اجتماعی، قرآنی و مذهبی انجام میدهند.
مسؤول فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار و ملارد در پایان اظهار داشت: در تیر ماه سال جاری 65 جلسه سخنرانی توسط روحانیون مستقر در مساجد مناطق روستایی با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برگزار شده است.