همه بيماران به خصوص بيماراني كه همزمان تحت درمان چند پزشك و دچار تداخل مصرف دارو هستند لازم است بيش از ديگران به چند نكته توجه داشته باشند.

به گزارش ايسنا، دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت در آستانه برگزاري هفته سلامت براي مصرف درست دارو چند توصيه كرد كه عبارت است از:

1- به پزشك خود بگوييد چه داروهايي مصرف ميكنيد.

2- برنامه مصرف داروها را بنويسيد.

3- با مشورت پزشك، از داروهايي كه تداخل اثر دارند، پرهيز كنيد.

4- داروهايتان را با كسي شريك نشويد.

5- براي تأثير دارو به جاي بالا بردن دوز دارو، صبور باشيد.

6- داروهاي تاريخ مصرف گذشته را دور بريزيد.

7- داروها را در تاريكي مصرف نكنيد.

8- قرص را نجويد، نشكنيد و خرد نكنيد.

9- ليست داروهاي خود را همراه داشته باشيد.

10- از بيشتر مصرف كردن دارو هنگام بدحالي بپرهيزيد.