مهاجم استقلال از رفتاری که مدیران باشگاه استقلال با او کرده اند و البته اینکه تکلیف او را روشن نمی کنند حسابی دلخور است.


مهاجم استقلال از رفتاری که مدیران باشگاه استقلال با او کرده اند و البته اینکه تکلیف او را روشن نمی کنند حسابی دلخور است.
سجاد شهباززاده به "ورزش سه" گفت که سازمان لیگ با او همکاری نکردند و احتمال دارد با این شرایط فسخ قراردادش با آلانیا اسپور منتفی شود.
اوضاع قراردادت با آلانیا اسپور به کجا رسید؟
اول باید حرفهایم را از مبالغ قراردادی شروع کنم که در این مدت به وجود آمده که من میگویم تمام این شایعات بیاساس است و منبع درستی ندارد.
ظاهرا از مسئولان استقلال خیلی ناراحت هستی درست است؟
من از مسئولان باشگاه استقلال ناراحتم چراکه بندهایی که در قرارداد من وجود دارد کاملا واضح است و قانون به من این حق را میدهد که به آلانیا اسپور بروم. اتفاق بدی هم قرار نیست بیفتد و فکر میکنم این موضوع به نفع باشگاه استقلال است. اگر بخواهید از نظر اخلاقی هم حساب کنید توافقی که من روز اول با مسئولان باشگاه استقلال کردم کاملا مشخص است و من طبق قراردادی که با این باشگاه بستم اجازه داشتم که به پیشنهادهای خارجیام جواب مثبت بدهم. مسئولان باشگاه استقلال این موضوع را به خوبی میدانند. از نظر اخلاقی تمام کسانی که روز قرارداد من بودند الان هم در باشگاه هستند می دانند حق با من است و می دانند چه توافقی کردیم. حتی اخلاقی نخواهند رفتار کنند از نظر قانونی حق با من است.
درخواست تو از مسئولان استقلال چیست؟
من تا الان هیچ حاشیهای برای باشگاه استقلال درست نکردهام و فقط میخواهم بندهایی که در قراردادم وجود دارد اجرا شود. از مسئولان استقلال میخواهم که به توافقاتی که باهم کردهایم پایبند باشند.
ولی مسئولان سازمان لیگ این اجازه را به تو ندادند که قراردادت را با استقلال فسخ کنی.
برای خود من هم جای سوال دارد که چرا مسئولان سازمان لیگ با من همکاری نکردند درحالیکه قانون میگوید حق با من است.
یعنی از نظر قانونی سازمان لیگ باید قرارداد تو را فسخ میکرد؟
من میگویم مرجع رسیدگی به قانونی بودن فسخ قرارداد جای دیگر است و سازمان لیگ باید اقدام به فسخ یکطرفه قرارداد من میکرد.
حالا با این شرایط ممکن است عقد قرارداد تو با آلانیا اسپور منتفی بشود، این موضوع را قبول داری؟
به همین دلیل هم هست که میگویم نمیدانم هدف مسئولان استقلال از کاری که با من میکنند چیست و درک نمی کنم چرا با من همچین کاری با من می کنند. این انتخاب من است و من توقع دارم که به این انتخاب احترام بگذارم و آنقدر برای من مشکل درست نکنند.من دو سال پیش که با استقلال قرارداد امضا کردم این شرایط را پیشبینی میکردم و به همین دلیل بندی در قراردادم گذاشتم که اجازه داشته باشم از این تیم جدا شوم و به خارج از کشور بروم. من برای باشگاه بزرگ استقلال زحمت کشیدم و سعی کردم بهاندازه بزرگی این باشگاه برای این تیم تلاش کنم الان هم اتفاق بدی برای باشگاه استقلال نیفتاده است و من برای پیشرفت فوتبالم تصمیم گرفتم به خارج از کشور بروم.
اینکه میگویند مسئولان باشگاه استقلال یک میلیارد تومان از باشگاه آلانیا اسپور پول درخواست کرده اند درست است؟
ببینید بندی که در قرارداد من وجود دارد کاملا مشخص است و من فکر می کنم مسئولان باشگاه استقلال این اجازه را ندارد که از باشگاه آلانیا اسپور پول درخواست کنند. من باید بخشی از قراردادم را بدهم تا بتوانم جدا شوم و درک نمی کنم چرا مسئولان استقلال با من همکاری نمی کنند.
درست است که مسئولان باشگاه استقلال از تو خواسته اند که طلبت را ببخشی تا بتوانی قرارداد امضا کنی؟
این موضوع هم برای من عجیب است چون دلیلی ندارد که من قراردادم را ببخشم. رقم طلب من از استقلال بسیار بیشتر از بخشی از قراردادم است که باید به این باشگاه بدهم. بنابراین دلیلی ندارد که من بخواهم طلبم را ببخشم چون در قرارداد من همه چیز واضح قید شده است.
درست است که باید 30 درصد از قراردادت را به استقلال بدهی تا بتوانی به آلانیا اسپور بروی؟
بله، این موضوع کاملا درست است و در قرارداد من کاملا واضح و روشن قید شده است.
در پایان صحبتی داری؟
من باید از آقای منصوریان تشکر کنم که چه با صحبتهایی که با خودم کرده و چه در مصاحبههایش اعلام کرده که باید اجازه بدهیم سجاد در مورد آیندهاش تصمیم بگیرد. من حالا این تصمیم را گرفتهام که به خارج از کشور بروم و از مسئولان استقلال میخواهم که به خواسته من و تصمیمی که گرفتهام احترام بگذارند. هواداران بدانند که من این انتخاب را با همه سختی هایش قبول کردم و از نظر مالی هم مبلغ بالایی ندارد و این تصمیم من کاملا فوتبالی است. این موضوعی هم که بین من و مسوولان باشگاه استقلال پیش آمده است دلیل برتقابل من با باشگاه بزرگ استقلال نیست. ما توافق هایی کردیم که من توقع دارم این توافق ها انجام بشود.