علی ذبیحی با اشاره به نقش برجسته تحرک بدنی و فیزیکی دانش آموزان در نشاط و پویایی هر چه بیشتر این گروه از جامعه اظهار داشت:یکی از دغدغه های جدی ما در عرصه مدیریت پرورشی و تربیتی دانش آموزان به کم تحرکی این طیف از محصلان معطوف می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:تلاش ما بر این امر استوار است تا با تمرکز بر حوزه پرورشی و تربیت بدنی، از حداقل امکانات، حداکثر بهره برداری لازم حاصل شود.
وی افزود: با عنایت به برنامه ریزی های تنظیم و طراحی شده، در صدد ایجاد یک توسعه عمومی در بخش تربیت بدنی و تربیت زیستی هستیم.
ذبیحی گفت:بررسی ها و پژو هش های مطالعاتی انجام شده، موید این امر است که بخش قابل توجهی از مشکلات دانش آموزان در عرصه سبک زندگی جدید به کم تحرکی معطوف می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:هر آنچه دامنه کم تحرکی تشدید شود، به همان میزان شاهد بروز بیماری های بیشتری در این گروه از جمعیت جامعه خواهیم بود و بالعکس هر آنچه تدابیر و تمهیدات سازنده تری به این عرصه اختصاص یابد، به همان میزان ضریب سلامت و نشاط دانش آموزان در دو گروه دختران و پسران تقویت خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی ما از ورزش دانش آموزی، ورزش قهرمانی نیست، زیرا این حوزه، متولی خاص به خود را دارد، اما آنچه که به ما مربوط می شود، تسهیل بستر و زمینه مناسب برای فعالیت ورزشی دانش آموزان و ارائه توانمندی ها و استعدادهای آن ها در این حوزه خواهد بود.
ذبیحی گفت:البته این بدان معنا نیست که تقویت و توسعه ورزش قهرمانی از نظر ما بی اهمیت است و درگذشته نیز ثابت کرده ایم نهایت تعامل و همکاری خود را در این خصوص به کار می گیریم، اما در اولویت گذاری های ما بستر سازی برای فعالیت بدنی و تحرک هر چه بیشتر در جامعه دانش آموزی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
وی افزود:یکی از سیاست های اصلی ما در عرصه ورزش دانش آموزی به ارائه خدمات در مجموعه ها و سالن های ورزشی به صورت متمرکزِ مدرسه ای معطوف و وابسته خواهد بود.
مدیر آموزش و پرورش شهریار در خاتمه یادآور شد:خوشبختانه با عنایت به اقدامات انجام شده، اماکن و سالن های ورزشی ما در رشته های گوناگون از توسعه مطلوبی برخوردار بوده و امیدواریم این روند در ارتقای امکانات زیرساختی در رشته های متعدد ورزشی همچنان استمرار یابد.