مدیرعامل فصل گذشته نفتتهران ادعا میکند که او هم دوست ندارد با منصوریان همکار باشد.

منصور قنبرزاده در مورد اینکه علیرضا منصوریان امروز در اولین نشست مطبوعاتی خود مدعی شد ترجیح میدهد با او دوست باشد تا همکار به "ورزش سه" گفت: من اول باید از منصوریان تشکر کنم چراکه دو سال با ما همکاری کرد، سال اول ما مشکل مالی نداشتیم اما در سال دوم با مشکلاتی مالی روبهرو بودیم و ایشان چون تیم ما در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت، برای سال دوم هم در نفتتهران ماند.
او ادامه داد: من برای آقای منصوریان در تیم استقلال آرزوی موفقیت میکنم چراکه ایشان مربی جوانی هستند ولی به ایشان توصیه می کنم که بهتر است هر فردی در چارچوب سازمانی خود رفتار کند. هرگز دیده نشده است که یک فرد از پایین برای مدیر تعیین تکلیف کند. آقای منصوریان من را هم میشناسد و من هرگز از اصول مدیریتیام تخطی نمیکنم. همانطور که ایشان دوست دارد با هم دوست باشیم تا همکار، من هم این موضوع را ترجیح می دهم. البته تا آنجا که دانش مدیریتی من می گوید، یک مربی برای رییس مجمع و یک باشگاه تعیین تکلیف نمی کند.یک سرمربی معمولا برای کادرفنی تعیین تکلیف می کند نه برای ساختار مدیریتی یک باشگاه. آرزوی موفقیت برای ایشان دارم و توصیه ام این است چون ایشان را دوست دارم در هیاهیو و آب و تابی که این مسوولیت را گرفته است مواظب باشد که ناخواسته غرق نشود.
مدیرعامل فصل گذشته نفتتهران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حرفهای منصوریان حضور او در استقلال منتفی شده است یا نه هم گفت: هیچ وقت سرمربی از مدیرعامل دعوت نمی کند. من یاد گرفته ام در اصول حرفه ای یک سرمربی مدیرعامل تعیین نمی کند. اگر به این شکل باشد وای به حال فوتبال و ورزش این مملکت. برای آقای منصوریان آرزوی موفقیت دارم و خوشحال هستم که از باشگاه نفت و مکتب نفت و در کسوت همکاری با ارکان باشگاه نفت به سرمربیگری استقلال رسید.
قنبرزاده در پاسخ به این سوال که آیا منصوریان واقعا برای سال دوم پولی از باشگاه نفت نگرفته است هم گفت: اگر ایشان چنین حرفی زده حتما راست میگوید ما سال دوم مشکلات مالی زیادی داشتیم و ایشان پولی نگرفته است شاید هزینههایی هم کرده است.