کارلوس کیروش سرمربی تیمملی فوتبال ایران 11 بندی را که برای صعود ایران به جامجهانی در نظر گرفته بود، به صورت کامل منتشر کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، او امروز در اقدامی جالب بندهای 7، 8، 9، 10 و 11 را روی صفحه فیسبوکش گذاشت تا پیامش را زودتر به گوش مسئولان و البته هواداران تیمملی برساند. موارد قبلی در روزهای گذشته در سایتها و روزنامهها به انتشار رسیدهاند و حالا نوبت 5 بندی است که امروز از سوی وی بهعنوان مبنای ادامه کار در نظر گرفتهشده است. کیروش در این جملات جدید مجددا نسبت به شرایط تیمملی ابراز نگرانی کرده و خواستار تضمین برای عمل به قولها و البته هماهنگی همه نهادها برای صعود تیمملی شده است. او همچنین از قولهای دروغینی که قبلا به تیمملی داده شده ابراز گلایه کرده است.
کلیدواژههای کیروش در این بیانیه 11 بندی مفصل، نکاتی شامل تضمین، کیفیت، هماهنگی، منابع، برنامه، جاهطلبی و تعهد است.

بندهای 7 تا 11 را بخوانید:

7- برنامه لیگ باید با برنامه آمادهسازی تیمملی برای جامجهانی هماهنگ باشد

مانند همه لیگهای داخلی معتبر، بسیار مهم است که لیگ ایران با تقویم فیفا و استانداردهای بینالمللی هماهنگ باشد و مهمتر از آن اینکه باید با واقعیتهای ما و نیازها و خواستهای تکنیکی ما سازگار باشد. تنها بهاینترتیب میتوانیم برنامه کاری تیمملی ایران را از پیش مشخص کنیم. وقتی برنامه لیگ ایران مشخص و تایید شد، نباید تغییر کند و در مواردی که برنامه لیگ با برنامه تیمملی همپوشانی داشت، بازیکنانی که در تیمهای داخلی بازی میکنند، باید در اختیار تیمملی باشند.

این تنها راه پیشرفت و تضمین یک هماهنگی مناسب بین منافع باشگاهها و منافع تیمملی است. هر دو طرف میتوانند از قبل برنامهریزی کنند و یکقدم از حریفان پیش باشند. ما نمیتوانیم در این برنامهریزی شکست بخوریم زیرا برای ثبات تیمملی و کیفیت کار ما بسیار مهم است.
8- منابع انسانی (کمکمربی، کادر پزشکی، مدیریت تیم)

در رابطه با درخواستهای مرتبط با آمادهسازی جامجهانی و همهچیزهایی که یک تیمملی بزرگ که میخواهد به جامجهانی برود، نیاز دارد، ما باید ساختارمان را با نیروهای متخصص تقویت کنیم تا بتوانیم شکاف فعلی را پر کنیم.
بنابراین نیاز است که هرچه زودتر یک کمکمربی ایرانی و یک متخصص پزشکی باتجربه بینالمللی که دانش فوتبالی بالایی داشته باشد، به تیم اضافه شود. بسیار مهم است که بهترین حمایت را از تیم و بازیکنان داشته باشیم.
همچنین تیمملی ایران نیاز دارد تا تیم مدیریتی تقویت شود تا همه نیازهای لجستیکی و سازمانی محقق شود. همه کادرهای تقویتی باید به برنامههای من برای تیمملی تعهد کامل داشته باشد که برای موفقیتهای آینده بسیار مهم است.
9- خدمت سربازی

اول از همه باید متذکر شوم که ما به خدمت سربازی کاملا احترام میگذاریم. بااینوجود، فدراسیون فوتبال ایران باید یک موضع قوی اتخاذ و با مقامات در رابطه با حل این موضوع همکاری کند تا به راهحلی دائمی برای همه بازیکنانی که درگیر موضوع خدمت سربازی هستند برسند.

نباید در مورد این بازیکنان رفتار متفاوتی وجود داشته باشند؛ اینکه بتوانند برای تیمهای باشگاهیشان بازی کنند اما از بازی در تیمملی محروم باشند. نباید اینطور باشد کسانی که میخواهند این بازیکنان برای باشگاههای نظامی بازی کنند، از بازی نکردن آنها برای تیمملی دفاع کنند.

این تصمیم منسجمی نیست. این عادلانه نیست که بخواهیم با ایجاد ابهام در این موضوع، از کارلوس کیروش انتقام بگیریم. وظیفه من دفاع از منافع تیمملی است؛ حتی اگر به این خاطر، مجبور شوم این شرایط شرمآور را محکوم کنم. بنابراین این یک مورد غیرقابلمذاکره دیگر برای ماست: یکروند عادلانه، شفاف و دائمی برای بازیکنانی که مشکل خدمت سربازی دارند.
10- روند باثبات و جاهطلبانه برنامه جامع آمادهسازی جامجهانی

این باورنکردنی به نظر میرسد اما یک حقیقت تلخ است؛ در حال حاضر، تیمملی ایران تنها تیمی است که در دو فیفا دی بعدی که تا 4 هفته بعدی است، هیچ بازیای ندارد. همچنین ما نمیدانیم که اردوی بعدیمان در کجا برگزار خواهد شد یا در چه زمینی تمرین خواهیم کرد. هیچچیز مشخص نیست.

در این دوره انتخابات، 120 روز پیش از دیدارهایمان مقابل قطر و چین، به نظر میرسد فدراسیون فوتبال ایران تنها یک موضوع برای پرداختن دارد: راه انداختن مرکز پزشکی با نام IFMARC در مجموعه جدیدی که قول داده شده بود مرکز تمرینی عالی و دپارتمان تکنیکی تیمملی باشد.

این کاملا غیرقابلقبول است. فدراسیون فوتبال ایران باید شیوه دیگری در پیش بگیرد و به برنامه جام تیمملی درراه جامجهانی متعهد بماند که شامل استراحت اجباری بازیکنان تیمملی در فاصله زمانی 8 تا 26 ژوئن (18 خرداد تا 6 تیر) و برگزاری اردوی تیمملی در فاصله زمانی 27 ژوئن تا 18 جولای (7 تیر تا 28 تیر) است.

این دوره مهمی درراه آمادهسازی برای جامجهانی است. ما اطلاعاتی را ارائه دادیم که فاصله بین بازیکنان ایران و بازیکنان سایر تیمهای رقیب را نشان میدهد. اردوهای تمرینی برای برنامهریزی، کار کردن روی کاهش این فاصله بسیار مهم است. اگر این فرصت را به مخاطره بیندازیم، صعود به جامجهانی روسیه به معجزه یا سراب تبدیل خواهد شد. بیتفاوت بودن یا پذیرفتن شرایط فعلی برای همه افراد مسئول، بسیار تاسف برانگیز و شرمآور است. عملکرد ما در دو دیدار مقابل قطر و چین بسیار حساس و سرنوشتساز است. اگر خوب بازی نکنیم و در این دو دیدار نتایج خوبی نگیریم، بهطورجدی به فدراسیون فوتبال ایران توصیه میکنم به فکر جامجهانی 2022 قطر باشد.
‏11- سند تعهد

با توجه به اتفاقاتی که در 5 سال گذشته رخ داد، قولهای دروغی که داده و انتظارات بیموردی در ‏مورد حمایت از تیمملی ایجاد شد، اکنون انتظار داریم که فدراسیون فوتبال ایران تعهد کاملی به این برنامه ‏داشته باشد و با حضور مسئولان وزارت ورزش، یک تفاهمنامه تعهد به برنامه امضا شود. این سند شامل ‏مشخص کردن مسئولیتهای همه بخشها، ازجمله مسئولان ورزش است.‏

اکنون زمان انجام دادن کاری بیش از صحبت در رسانههاست. مسئولان وزارت ورزش باید این سند تعهد ‏را تضمین کنند تا همه مواردی که در این برنامه برای آمادهسازی تیمملی آمده، رعایت شود. بعد از ‏امضای این سند تعهد که باید به قرارداد همکاری ما الصاق شود، برنامه جامع آمادهسازی تیمملی باید بهدقت دنبال و تصمیمات زیر نظر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیمملی گرفته شود.

هیچ دخالت خارجی از در مسائل تاکتیکی تیمملی وجود نخواهد داشت. جای برای قولهای اشتباه و ‏دروغی وجود ندارد و تیمملی باید بهعنوان تیمی که در اولویت است، موردحمایت قرار بگیرد. اگر میخواهیم بار دیگر در جامجهانی باشیم، اکنون زمان آن است.‏