تیم ملی پومسه ایران با 12 مدال در مجموع زنان و مردان بر سکوی سوم آسیا قرار گرفت.

به گزارش "ورزش سه" از ایسنا، در پایان چهارمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا، تیم ملی پومسه ایران در گروه زنان و مردان با کسب 2 مدال طلا، 5 مدال نقره و 5 مدال برنز، بر سکوی سوم آسیا ایستاد. تیم ملی کرهجنوبی قهرمان شد و فیلیپین عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.

مهسا صادقی، فاطمه حسام، نرگس میناخانی، بهاره قادریان، نگین گیلسمایی، آتوسا فرهمند پارسا، سونا رزاقی و فریبا نظم ده با هدایت «فاطمه اسدپور» در گروه پومسه زنان و مهدی جمالی، حسین بهشتی، علی نادعلی، محمدجواد خیری، علی سلمانی، اکبر فروزان، مهدی صمدیانتبار، سیدحسین موسینیا، حسینعلی نظری، هدایت آریانفر، کامیاب صادقی، امین خانهزرین و مصطفی سیدی با هدایت احمد اخلاقی (سرمربی) و محمدتقی حاتمی (مربی) در گروه پومسه مردان نمایندگان ایران در این دوره از رقابتها بودند.