جمشید واشانی امروز در گفتوگو با خبرنگار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در غرب استان تهران از آغاز واکسیناسیون در شهرستان شهریار خبر داد و اظهار کرد: حفظ دستاوردهای برنامه ریشهکنی فلج اطفال در کشورمان از حساسیت ویژه برخوردار است.
وی بیان کرد: تداوم وضعیت عاری از پولیو طی سالهای 2001 تا 2015 میلادی نشاندهنده تلاش پرسنل بهداشتی در زمینه حفظ پوشش بالای واکسیناسیون جاری و کیفیت مراقبت فلج شل حاد و دستیابی به شاخصهای تعیینشده در شبکههای بهداشتی درمانی کشور است.
مدیر شبکه بهداشت شهرستان شهریار تصریح کرد: بنابراین با عنایت به وضعیت دشوار کشور از لحاظ همجواری با دو کشور پولیو آندمیک در مرز شرقی و عدم اطمینان به کیفیت مراقبت و پوششهای واکسیناسیون در کشورهای همسایه بر اساس توصیههای سازمان بهداشت جهانی لازم است برای اطمینان یافتن از عدم ورود و چرخش ویروس وحشی پولیو بهویژه در مناطق دور از دسترس یا دارای پوشش ناکافی واکسیناسیون و برای حفظ دستاوردهای حاصله، عملیات سالانه ایمنسازی تکمیلی خانه به خانه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور و برابر برنامه اعلامشده از سوی وزارت بهداشت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار، واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال را از 28 فروردین ماه جاری با حضور هفت تیم سیار و 23 خانه بهداشت آغاز کرد و بر اساس پیشبینی در این برنامه، حدود 2 هزار کودک زیر 5 سال، هری ک دو قطره واکسن فلج اطفال دریافت خواهند کرد.
وی در پایان متذکر شد: این برنامه به همت واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در مرحله دوم واکسیناسیون از روز شنبه یکم خرداد ماه، آغاز خواهد شد.