فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا این نهاد را به تصویب یک تصمیم خلاف متهم کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، درپی اعلام نام عمان به عنوان زمین بی طرف، فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای، مسئولان برگزاری لیگ قهرمانان را به عدم توجه به مصوبه کمیته مسابقات برای برگزاری بازیهای تیمهای ایرانی و عربستانی متهم کرده است. بنا بر نامه فدراسیون فوتبال، بخش اداریای اف سی با بی توجهی به روش پیشنهادی کمیته مسابقات در جلسهای که دی ماه گذشته در دوحه برگزار شد، مرتکب تخلف شده است.

در جلسه کمیته مسابقات متدی برای حل مسئله مناقشه میان ایران و عربستان در حوزه فوتبال در نظر گرفته شده بود و قرار بود موضوع میزبانی و برگزاری طبق این روش پیش برود.
مصوبه کمیته مسابقات در دوحه

کمیته مسابقات در جلسهای که در حاشیه رقابتهای انتخابی المپیک برگزار شد ابتدا درخواست امارات را برای عدم حضور در ایران رد کرد و بعد با تغییر تاریخ بازی بین تیمهای ایرانی و عربستانی، برای این رقابتها زمان خرید تا شاید روابط بین دو کشور بهبود یابد. همچنین قرار شد به جز مقامات برگزار کننده در شرایط عادی سه نفر (یک نفراز اعضای کمیته مسابقات به عنوان مأمور، یک افسر امنیتی و یک مدیر) برای بازبینی میزبانی طرف ایرانی به مسابقات برگزار شده در خاک ایران اعزام شوند و به غیر از این شرکت امنیتی آی سی اس اس هم به عنوان یک نهاد بی طرف یک ارزیابی از شرایط کلی کند کمیته مسابقات و برمبنای این گزارشها درباره میزبانی ایران یا بازی در کشور بی طرف تصمیم بگیرد. با این مصوبه، رأی برگزاری در کشور بی طرف (با توجه به طی نشدن موارد مصوب) خلاف است.
نامه اعتراضی ایران

علیرضا اسدی عضو کمیته مسابقات ای اف سی و دبیرکل فدراسیون فوتبال در این مدت دو بار به ای اف سی نامهای ارسال کرده تا از برنامه این نهاد برای برگزاری مسابقات باخبر شود اما این نامهها بی پاسخ مانده است. حالا ایران رد نامهای جدید، اعتراض خود را بر این بنا گذاشته که قرار بوده در باره میزبانی بر اساس نظرات کمیته مسابقات تصمیم گیری شود نه بر اساس نظر بخش اداری. ایران تاکید میکند رأی برگزاری در کشور بی طرف باطل است چون در جلسهای با حضور طرفین مصوب شده است که تصمیم گیری در این باره بنا بر متد پیشنهادی باشد.

ایران در این نامه محورهای مختلفی را مطرح میکند که مهمترین فرازهای آن به این شرح است:

*ای اف سی باید توضیح بدهد که چرا رأی برگزاری و تصمیم گیری به بخش اداری واگذار شده درحالیکه تصمیم گیری رد این باره در حیطه کمیته مسابقات است.
*نامههای ایران به ای اف سی در دو ماه گذشته و خلال بررسیها بی جواب مانده است. چرا؟
*افرادی که تبریز و اصفهان آمدهاند گزارشهای مثبتی از میزبانی ایران تهیه کردهاند. چرا این گزارشها انعکاس پیدا نکرده؟
*گزارش آی سی اس اس ( نهاد بی طرف امنیتی) هم اعلام نشده است.
فدراسیون فوتبال در نامه خود تاکید کرده از تصمیم ای اف سی تمکین میکند اما به فیفا و دادگاه عالی ورزش شکایت خواهد برد.
احتمال ابطال رأی بازی در عمان

بنا بر روال عادی شکایت در دادگاه عالی ورزش، بیست و یک روز بعد از اعلام هر حکم فرصت هست تا تا پرونده باز بشود. ایران باید با پرداخت مبلغی علیه بخش اداریای اف سی طرح دعوی کند. موارد شکایتی شامل نکات زیر خواهد بود:
*تصمیم باطل است چون خلاف مصوبه انجام گرفته است.
*از آنجایی که عربستان نمیخواهد در ایران بازی کند باید خسارت مالی برگزاری بازی در زمین بی طرف و عدم برگزاری در ایران را بر عهده بگیرد. دریافت هزینه هتل، سفر، اسپانسر و همچنین خسارت لغو بلیت فروشی در ایران مواردی است که در شکایت ایران قرار خواهد گرفت.

*مورد بعدی امنیت ایران است و ایران میتواند با ارائه ادله خود را از اتهام عدم امنیت برگزاری مبرا کرده و طلب خسارت کند. در عین حال، قید فوریت بررسی در این شکایت اهمیت زیادی دارد که البته احتمال رد شدن آن هم هست. ایران همچنین باید از خود ای اف سی درخواست رسیدگی مجدد به این پرونده را کند. کاری که ظاهراً از سوی فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است. این که رأی ای اف سی مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد نکته ایست که در صورت رخ دادن میشود آن را به یک برد بزرگ تشبیه کرد، اما این مسئله نیازمند فشار، چانه زنی، طرح دعوی و پیگیری است.