آرتروز مفصل زانو بسیار شایع است. یکی از بیماریهای شایع در مفصل زانو،آرتروز است که در افراد بالای ۶۵سال بیش از سایرین مشهود است، به این معنا که ستون مفصلی کاملا صاف و صیقلی زانو، دچار تخریب و ناصافی میشود و فرد احساس درد میکند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، آرتروز مفصل زانو، شایعترین بیماری تخریبی از میان مفاصل بدن است که میزان ابتلا به آن در خانمها نسبت به آقایان بیشتر است.
آرتروز زانو همان ساییدگی مفصل و از عوامل شایع ایجاد درد در افراد بالاتر از ۴۰ سال است. آرتروز مفصل زانو، شایعترین بیماری تخریبی از میان مفاصل بدن است که میزان ابتلا به آن در خانمها نسبت به آقایان بیشتر است.
نشانهها
برخی افراد موقع بلندشدن از زمین یا موقع راه رفتن احساس درد در زانو یا احساس خشکی پا هنگام صبح دارند و وقتی زیاد راه میروند، درد زانوی آنها بیشتر میشود و احساس میکنند که زیر زانویشان خالی میشود؛ اینها نشانههای آرتروز زانوست.
آرتروز همان پیرشدن غضروف مفصلی است که بر اثر ساییدگی زیاد ایجاد و باعث درد میشود، گاهی هم استخوان اضافه در ناحیه زانو ایجاد میشود که این استخوان شبیه منقار است و به آن نیش مفصلی میگویند و موجب درد هنگام راه رفتن میشود.
زانو وسیله حرکت بدن و حکم چرخهای بدن را دارد. همانطور که باید به چرخهای ماشین رسیدگی کرد تا بهسرعت فرسوده نشود، باید از زانو هم مراقبت کرد.
عادت دو زانو نشستن برای زانویی که آرتروز دارد، خوب نیست. درست است که آرتروز در میانسالی رخ میدهد، اما باید پیش از میانسالی مراقب این عضو بدن باشیم.
توصیههایی برای مبتلایان به آرتروز
بهتر است افرادی که دچار آرتروز زانو هستند، در منزل از صندلیهای بلند استفاده کنند. به این معنی که هنگام نشستن، کف پاها بالاتر از سطح زمین قرار گیرد. همچنین استفاده از سرویسهای بهداشتی فرنگی نیز میتواند به این افراد کمک کند.
کاهش مدت زمان راهرفتن و پوشیدن کفشهای دارای کفی نرم نیز موثر است. همچنین بهتر است این افراد از بالا و پایین رفتن از پلهها و دوزانو یا چهارزانو نشستن نیز اجتناب کنند. ورزشدرمانی نیز از دیگر راههایی است که به این بیماران توصیه میشود.