علی ذبیحی دیروز اظهار کرد: ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان شهریار با هدف ارائه خدمات و تسهیلات به مسافران نوروزی این شهرستان تشکیل و در نخستین گام، خانه معلم شهریار در سال گذشته با امکانات آسایشی و رفاهی افتتاح شد.

وی بیان کرد: در نوروز امسال از همه ظرفیتهای آموزش و پرورش شهرستان شهریار استفاده شد تا به بهترین شکل ممکن از مسافران نوروزی این شهرستان به ویژه فرهنگیان و خانواده آنها پذیرایی و با اسکان مطلوب، زمینه رضایتمندی آنها فراهم شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: به دلیل آب و هوای مطلوب و همچنین وجود آثار باستانی متعدد در این شهرستان شاهد حضور بالای مسافران نوروزی در شهریار بودیم که 200 نفر از آنها در قالب 50 خانواده در خانه معلم شهریار اسکان یافتند.