امیر مهندسیان دربارهی داستان نمایش تازه اش گفت: لیلی نام تمام دختران ایران زمین است داستان چهار سرباز جوان را در اوایل دههی شصت روایت می کند. سربازانی که خدمت وظیفهی خود را در منطقهی خطوط مرزی می گذرانند.


وی با بیان اینکه سربازان نمایش اش هشت ماهی می شود منطقه را ترک نکرده و این تنهایی به شکل گیری رابطه شان با پیراهن کمک می کند، ادامه داد: یکی از روزهای حضور این چهار سرباز در منطقه، وزش باد پیراهن زنانه ای را به سمت شان می آورد. رفته رفته، این پیراهن به شخصیت زنی تبدبل میشود که برای هر سرباز، تبلوری از زن، مادر و یا عشق خو را در آن می بینند. هریک از آن ها تلاش می کنند پیراهن را بدست بیاورند تا جایی که عشق به پیراهن وادارشان می کند که دیگر نجنگند.

مهندسیان با تاکید بر اینکه این اثر تا میانهی داستان از موقعیت کمدی بهره می برد اما رفته رفته به سمت تراژدی می رود، اضافه کرد: اگر این نمایش را روی صحنه آوردم، دغدغهی من این است که عشق می تواند راهی برای صلح و پرچمی برای آشتی باشد.

کارگردان نمایش «جشن نیکوکاری» همچنین به شباهت نام اثرش با داستانی از عرفان نظرآهاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مرحله ای که بروشورها و پوسترهای نمایش آماده شده بود، متوجه شدم که کتابی با نام «لیلی نام تمام دختران زمین است» نوشتهی خانم نظر آهاری است که بلافاصله برای کسب اجازه از طریق وکیل شان ارتباط گرفتم و اگرچه موفق به صحبت با ایشان شدم اما پست های این نویسنده در فضای مجازی سیلی از اعتراض و انتقادها را متوجه کار ما کرد. این در حالیست که داستان نمایش و شخصیت های آن شبیه و یا برگرفته از کتاب خانم اهاری و یا هیچ اثر دیگری نیست.

از دیگر اثار این نویسنده و کارگردان می توان به نمایش های «آدم برفی» اجرا شده در تماشاخانه پارین و «مرحوم» اجرا شده در تماشاخانه استاد مشایخی اشاره کرد.

کاوه ابراهیم، علیرضا جعفری، فردین شاه حسینی و هادی احمدی بازیگران این اثر نمایشی اند و سایر عوامل آن نیز عبارتند از: دستیار کارگردان: رسام فردوس، طراح پوستر و بروشور: هادی احمدی، طراح صحنه: محمد حسین اسلامی، طراح لباس: امیر مهندسیان، عکاس: شهریار مهدى پور، اشکان خلج، تیزر: هادی احمدی، تبلیغات مجازی: سینما هنر، مشاور رسانه ای: سارا حدادی.