مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار گفت: دو باب منزل مسکونی در شهریار طعمه حریق شد.

یاسر حیدریان صبح امروز در گفتوگو با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در غرب استان تهران در تشریح حوادث واقع شده این شهر در چند روز گذشته اظهار کرد: ساعت 23 و 3 دقیقه بامداد روز یکشنبه یکم فروردینماه 95 طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار، خیابان طالقانی، کوچه ملکمحمدی گزارش شد.
وی افزود: ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به محل اعزام کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بیان کرد: نجاتگران بهمحض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان عملیات نجات را آغاز کردند.
وی ادامه داد: مأموران سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم ایمنسازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری درب آسانسور را باز کرده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج کردند.
حیدریان تصریح کرد: همچنین ساعت 11 و 36 دقیقه همان روز طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار، میدان حافظ، خیابان تعاون گزارش شد.
وی خاطرنشان کرد: ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتشنشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده شد حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به تعدادی از درختان شده بود که با تلاش آتشنشانان اطفا و از گسترش آتش به باغ و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار ابراز کرد: ساعت 15 و 38 دقیقه عصر روز دوشنبه دوم فروردینماه 95 نیز طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، عباسآباد، خیابان مطهری گزارش شد.
وی گفت: ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای 401 شهریار و 101 مرکزی را با چند دستگاه خودرو عملیاتی و امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق کرد و در بدو ورود مأمورین مشاهده شد یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علت اتصالی سیم برق طعمه حریق شده است که با تلاش آتشنشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد، خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و تنها منجر به خسارت به مقداری از وسایل آشپزخانه و دودگرفتگی این واحد مسکونی شد.
حیدریان اظهار کرد: همچنین ساعت 21 همان روز طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حریق ضایعات لاستیک واقع در شهریار، خیابان معلم گزارش شد.
وی افزود: ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتشنشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده شد مقدار زیادی ضایعات لاستیک توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده که با تلاش آتشنشانان اطفا و از گسترش آتش به اماکن مسکونی و تجاری جلوگیری به عمل آمد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بیان کرد: ساعت 12 و 30 دقیقه روز سهشنبه سوم فروردینماه 95 نیز طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار، شهرک شاهد، کوچه مریم غربی گزارش شد.
وی ادامه داد: ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به محل اعزام کرد. مأموران اعزامی با اتخاذ تدابیر لازم ایمنسازی محیط درب آسانسور را باز کرده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج کردند.
حیدریان تصریح کرد: همچنین ساعت 11 و 29 دقیقه همانروز ستاد فرماندهی آتشنشانی شهریار با دریافت خبر احتمال سقوط تابلو تبلیغاتی بیدرنگ آتشنشانان ایستگاه 401 شهریار را به محل حادثه واقع در شهریار، میدان امام خمینی (ره) به طرف خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، روبهروی پاساژ ایرانیان اعزام کرد.
وی ابراز کرد: با رسیدن آتشنشانان به محل حادثه مشاهده شد به علت عدم مهار صفحهستون بر روی زمین تابلو تبلیغاتی به صورت نیمهمعلق درآمده و احتمال سقوط بر روی افراد و خودروهای اطراف آن وجود دارد، بنابراین آتشنشانان بلافاصله با ایمنسازی محل حادثه و بستن نوارهای هشدار آتشنشانی از هرگونه حوادث بعدی جلوگیری کرده و با بهکارگیری تجهیزات ویژه و جرثقیل تابلو را جمعآوری کردند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار گفت: ساعت 22 و 24 دقیقه همانروز نیز طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، شهرک جعفریه، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان 32 گزارش شد.
وی اظهار کرد: ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاههای 601 جعفریه، 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتشنشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده شد یکباب منزل مسکونی از قسمت اتاق خواب به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به مصدوم شدن سطحی یک نفر شده است که با تلاش آتشنشانان حریق بهطور کامل اطفا و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.
حیدریان افزود: همچنین ساعت 21 و 33 دقیقه روز پنجشنبه پنجم فروردینماه 95 طی تماس با سامانه 125 آتشنشانی شهریار حادثه محبوس شدن پنج نفر از شهروندان داخل کابین آسانسور واقع در شهریار، شهرک وائین، نبش کوچه شهید توسلی گزارش شد.
وی در پایان متذکر شد: ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به محل اعزام کرد و مأموران اعزامی افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج کردند.