حسن قشقاوي معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه را برعهده دارد.

وی متولد سال 1336 در شهر بابل است.

قشقاوی متاهل و دارای دو فرزند است.

قشقاوی دارای ليسانس حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي است و دوره سطح حوزه علمیه قم را نیز گذرانده است.

سوابق کاری وی به شرح زیر است:

1-سفير جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان (از خرداد 1375 تا خرداد 1379)

2-دو دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي (از خرداد 1371 تا خرداد 1375 و از خرداد 1379 تا خرداد 1383)

3-سفير جمهوري اسلامي ايران در سوئد (از شهريور 1383 تا خرداد 1387)

4-مشاور وزير امورخارجه

5-نماينده دوره ي چهارم مجلس شوراي اسلامي از شهريار و عضو كميسيون سياست خارجي 1375-1371

6-كارشناس سياسي اداره كل غرب اروپا

7-سخنگو و دستيار ويژه وزير 1388-1387

8-معاونت كنسولي، مجلس و امور ايرانيان مهر ماه1388