علیرضا رضایت با اشاره به ظرفیت بالقوه فرهنگسراها در ارتقای فعالیت های مرتبط با این عرصه در شهریار اظهار داشت: یکی از موارد حائز اهمیت در حوزه فعالیت فرهنگسراها، معطوف به ظرفیت های موجود در این عرصه می شود که باید به نحوی جدی مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شهریار افزود: عدم بهره گیری کامل از ظرفیت های فرهنگسراها از نمونه کاستی های موجود در این عرصه به شمار می رود که با یک برنامه ریزی مدون و اصولی، می توان به نحوی کارآمدتر و با ظرفیت حداکثری از امکانات موجود در چنین مراکزی بهره برد.
رضایت گفت:سرمایه ریالی در هر فرهنگسرا قریب به پنج میلیارد تومان برآورد می شود و باید با اتخاذ تدابیری ویژه، خروجی چنین سرمایه هایی به بهره وری حداکثری منتهی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شهریار عنوان کرد: درگزارشاتی که پیش از این در شورای شهر شهریار مورد ارزیابی قرار گرفت، نشانه هایی از عدم جذابیت کافی در فرهنگسراها احساس می شد که امیدواریم با تمهیداتی که در دستور کار قرار می گیرد، شاهد دستاوردهای مطلوب تری در این حوزه باشیم.
وی افزود:با یک برنامه ریزی اصولی می توان شاهد حضور تشکل های مردمی تاثیرگذاری متشکل از بازنشستگان، ورزشکاران و...در فرهنگسراها بود و در صورت تحقق این امر، سرمایه های انسانی کارآمد در حوزه های گوناگون گرد هم می آیند.
رضایت یادآور شد: اساسا لازمه فعالیت فرهنگی صبر و حوصله بسیار است و انتظار بهره وری و بهره مندی کوتاه مدت در چنین عرصه هایی معقولانه نیست و باید با برنامه ریزی منطقی به خروجی و دستاوردهای سازنده در میان مدت و بلند مدت اندیشید.