غلامرضا سرآبادانی امروز اظهار کرد: همانگونه که همه میدانند شهر اندیشه با توجه به محدودیت فضا و زمین و خاک نامناسبی که دارد ایجاد فضای سبز را با زحمات بسیاری روبهرو میکند اما با همه این اوصاف مدیریتی که در حوزه فضای سبز در این شهر صورت گرفته است بسیار ستودنی است.

وی بیان کرد: در این خصوص یعنی افزایش هر چه بیشتر زیرساختهای فضای سبز و آرامش خاطر بیشتر شهروندان تمام کارکنان شهرداری اندیشه در تلاش هستند تا بهترینها را فراهم کنند و در این مسیر عزمشان را جزم کردهاند تا فضای مناسبتری را برای عموم شهروندان نسبت به گذشته فراهم کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه تصریح کرد: در حال حاضر همانگونه که آمارها نشان میدهد در خصوص میزان سرانه فضای سبز در شهر جدید اندیشه با مشکلی روبهرو نیستیم.
سرآبادانی خاطرنشان کرد: به لطف خداوند و همراهی همه مسئولان تا کنون از بسیاری از شهرها در کشور به میزان قابل توجهی جلو هستیم به طوری که میزان فضای سبز شهر با احتساب جمعیت و فضا برای هر فرد حدود 17 متر مربع است که فاصله کمی با میانگینهای جهانی دارد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برای ما بسیار مهم است بحث کم بودن آب است که در این خصوص نیز با تمهیداتی که اندیشیده شده است مجموعه شهرداری در نظر دارد تا آبیاری قطرهای را در مجموعه فضای سبز شهر عملیاتی کند که این مهم نیز بسیار ارزنده و مفید واقع خواهد شد.
سرآبادانی گفت: در حوزه افزایش سرانه فضای سبز مجموعه شورای اسلامی شهر اندیشه و شهرداری با هماهنگیهایی که انجام دادهاند به دنبال انجام پروژههای در شهر است که از جمله آنها میتوان به احداث پارک 17 هکتاری در ضلع شمالی بلوار گلها، باغ پرندگان با متراژ 4 هکتار و همین طور پارک بازی با متراژ حدود 4 هکتار اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در زمان تحویل سندها این مراکز احداث خواهد شد که با پایان ساخت این پروژهها افزایش قابل توجهی را در خصوص فضای سبز شاهد خواهیم بود و محلی برای آسایش و آرامش شهروندان ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه بیان کرد: با هزینههای بالایی که نگهداری فضای سبز دارد این را باید عنوان کنم که یکی از مهمترین کمکهایی که شهروندان میتوانند در جهت بهبود وضعیت زیرساختهای فضای سبز انجام دهند همین نگهداری مطلوب و بهره بردن مناسب از فضای سبز است.
وی در پایان متذکر شد: به عنوان یکی از خادمان شهروندان اندیشه در مجموعه شورای اسلامی شهر اندیشه از عموم افراد این مهم را خواستارم که در جهت هرچه بهتر بهره بردن و رسیدگی به فضای سبز شهر کوشا باشند تا بتوانیم سالها از این میراث گرانبها بهره ببریم.