یاسر حیدریان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در شهرداری شهریار اظهار کرد: دانشآموزان دو مقطع تحصیلی و نونهالان مهد کودک دوره آموزشی اصول و مبانی حریق را در این شهر سپری کردند.
وی بیان کرد: طی هفته گذشته با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال، تعداد 310 نفر از دانشآموزان دو مقطع تحصیلی شهریار اصول و مبانی حریق را آموختند.
مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تصریح کرد: دانشآموزان این مقاطع تحصیلی شامل دبیرستان برهان و مؤسسه استعدادیابی خلاقیت نو و نونهالان مهدکودک ادب اندیشه بودند که دوره آموزشی اصول و مبانی حریق را سپری کردند.
وی در پایان متذکر شد: نحوه کار با خاموشکنندههای دستی و جلوگیری از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری به صورت تئوری و عملی در مجموع به مدت 6 ساعت توسط مربیان آموزشی این سازمان در محل مدارس فوق تدریس شد.