به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، کبری صالحیپور اظهار کرد: هیئت والیبال این شهرستان با هماهنگی لازم با هیئت والیبال استان و فدراسیون والیبال اقدام به برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در والیبال بانوان شهریار کرد.
وی بیان کرد: این کلاس مربیگری در دو بخش تئوری و عملی تشکیل شد و کلاس تئوری آن به مدت 2 روز در سالن شورا با حضور 25 نفر از بانوان شهریاری برگزار شد.
مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار تصریح کرد: آموزش اصول مربیگری، آسیبشناسی، علم تمرین، فیزیولوژی ورزشی، اصلاحات انگلیسی و حرکت شناسی از مباحثی است که توسط چهار نفر از اساتید مجرب استانی و کشوری در این دوره به افراد شرکتکننده ارائه داده شد.

وی در پایان متذکر شد: کلاس تئوری و مربیگری این دوره با مدرسی خانمها فراهانی، کشنلو، رشیدی و فنودیزاده برگزار شد.