به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری فردوسیه، پروژه ساخت ساختمان غسالخانه گلزار شهدای شهر فردوسیه بعد از سالها با حمایت شهردار فردوسیه عملیاتی و ساخت آن آغاز شدهاست.
مجید عظیمی در این خصوص اظهار کرد: ساخت غسالخانه یکی از پروژههای عمرانی در دست اقدام شهرداری فردوسیه است و پروژههای دیگر از جمله ساخت المان شهدای گمنام شهر فردوسیه در ابتدای سال 95 عملیاتی خواهد شد.
شهردار فردوسیه در پایان متذکر شد: به یاری خداوند و تعامل شهروندان محترم بتوانیم خدمات شایستهای را به شهروندان ارائه کنیم.