فروردین : گنجشک (بلند پرواز)󾌧

اردیبهشت: کلاغ (سیاستمدار )

خرداد :عقاب (مغرور وجذاب)

تیر : سیمرغ (پرنده باهوش)󾬌️󾬓󾔏

󾮛مرداد:طاووس (زیبا )󾮜

شهریور:قناری (دلنشین)

مهر : ققنوس (رویایی)󾮟󾠣󾬌️

آبان : سهره (دهنبین واحساسی)

آذر : بلبل (ساده)󾌵󾌬󾌬󾌬

دی : فنج (مظلوم)

بهمن: طوطی (خوشکل)󾬍󾬏

اسفند:شاهین (متفکر)󾆓󾆓