فروردین
کولمن :سرد وبی احساس
~~~~~~~~~~~~~~~~
اردیبهشت
کفگیر :ساده و روراست و مهربان
~~~~~~~~~~~~~~~~
خرداد
آبکش:جذاب و ملوس
~~~~~~~~~~~~~~~~
تیر
شیلنگ:حساس و خودخواه
~~~~~~~~~~~~~~~~
مرداد
هاونگ(هونگ):سنگین و با وقار
~~~~~~~~~~~~~~~~
شهریور
آفتابه:ساده و بی آلایش
~~~~~~~~~~~~~~~~
مهر
ﺩﺑﻪ ي ﺷﻮﺭ : ﺑﺎﻧﻤﻚ و رازدار
~~~~~~~~~~~~~~~~
آبان
گوشتکوب:افسرده و کوبنده
~~~~~~~~~~~~~~~~
آذر
جا ﻗﺎﺷﻘﻲ : ﺧﺴﺘﻪ و دلربا
~~~~~~~~~~~~~~~~
دی
قوری:مغرور و زودجوش
~~~~~~~~~~~~~~~~
بهمن
فرغون:کاری ومهربان
~~~~~~~~~~~~~~
اسفند
لگن حمام : ساده و صمیمی