به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر شهریار، محمد کلهر در دویست و سی و پنجمین جلسه رسمی این شورا اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در شهرستان، شهروندان با مشکلات فراوانی برای دسترسی به مراکز درمانی هستند که در همین خصوص درخواستی از سوی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار مبنی بر احداث پایگاه اورژانس و بهداشت و درمان به مرکزیت شهرک وایین در قالب لایحه به صحن علنی شورای شهر رسید.
وی در ادامه به تصویب اعضای شورای شهر با واگذاری زمینی با مساحت بیش از یکهزار و 544 مترمربع با کاربری درمانی در شهرک وایین اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از مراحل واگذاری از سوی شهرداری شهریار عملیات اجرایی آن آغاز شود.
عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر شهریار تصریح کرد: اعضای شورای شهر شهریار در هفته گذشته نیز با واگذاری یک قطعه زمین به منظور احداث حسینیه بیتالعباس (ع) در شهرک شاهد به مساحت 600 مترمربع موافقت کرد.
وی در پایان متذکر شد: این اقدامات در پاسخ به مطالبات شهروندان و نیازهای مبرم منطقه به فضاهای جدید مذهبی و درمانی صورت گرفت و شورای شهر نیز در عمل حمایت خود را از توسعه سلامت عمومی و سلامت معنوی در جامعه به نمایش گذاشت و باور داریم شهری بدون سرانههای خدماتی و امکانات لازم از کیفیت مناسب برای زندگی سالم شهروندی برخوردار نخواهد بود.