بنابر گفته عالیترین مقامات وزارت ورزش، اساسنامه ارجاع شده به هیات دولت در سال 1386 به تصویب دولت نرسیده و به مجلس نیز در بخش تطبیق قوانین وصول نشده است.

به گزارش "ورزش سه"، در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش درباره نبود سندی درباره تایید اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال که توسط کمیته انتقالی تدوین شده بود، این وزارتخانه استعلامهای لازم را از دولت انجام داده اما بعد از 2 روز کاری پاسخ منشیان دولت این است که هیچ سندی درباره تصویب این اساسنامه وجود ندارد و آنچه که در خبرهای سال 1386 منتشر شده استناد قانونی ندارد.

اگرچه کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون در دوره انتقالی سند خبر تصویب اساسنامه را که روی سایت دولت منتشر شده بود به رسانهها داده است اما بنابر نامه قانونی سازمان بازرسی کل کشور که نهادی نظارتی محسوب میشود، این مصوبه وجود خارجی ندارد و استنباطی که از این مساله وجود دارد این است که ممکن است توافق شفاهی در دولت قبلی در اینباره صورت گرفته باشد.

البته فدراسیون فوتبال ایران در قبال عدم تصویب اساسنامه در دولت (باتوجه به قوانین فیفا) مسوولیت خاصی ندارد اما در شرایطی که انتخاباتی سرنوشتساز پیش روی فوتبال ایران قرار دارد، این مساله به عنوان یک قانونشکنی مدنظر دستگاههای نظارتی قرار گرفته و ممکن است برای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال دردسر ایجاد کند.

وزارت ورزش بنابر شنیدهها قصد اعلام نظر یا موضعگیری مستقیم در اینباره را ندارد اما ممکن است نامه سازمان بازرسی را منتشر کند تا پاسخی به ادعاهایی مثل حرفهای کیومرث هاشمی بدهد که میگویند اساسنامه در زمان خود مورد تصویب دولت قرار گرفته است.

حسنیخو مدیرکل حراست وزارت ورزش نیز در اینباره گفته است اگر کسی سندی دارد، آن را منتشر کند.