گام دوم برای خوشحال کردن متقاضیان استفاده از وام 160 میلیون تومانی مسکن کاهش بهره و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، پس از آنکه شورای پول و اعتبار روز سهشنبه 11 اسفندماه وامهای 80، 60 و 40 میلیون تومانی برای زوجین خانه اولی را دو برابر کرد، حالا همه منتظر هستند تا برای اثرگذاری بیشتر این وامها سود تسهیلات کاهش یابد و مدت زمان بازپرداخت که هماکنون 12 سال است بیشتر شود.

این موضوع ابتدا از سوی برخی کارشناسانی مطرح شد که معتقد بودند اقساط ماهیانه 2.3 میلیون تومانی وام 160 میلیون تومانی از توان بسیاری از زوجهای جوان خارج است و سپس مسوولان وزارت راه و شهرسازی با تایید این دغدغه، بر لزوم افزایش مدت زمان بازپرداخت و کاهش نرخ سود وامها تاکید کردند.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اینباره ابراز امیدواری کرد با کاهش نرخ سود سپردهگذاری در سال آینده نرخ بهره اقساط وام مسکن هم کاهش یابد.

گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت این تسهیلات اعلام نشده است اما طبق شرایط قبلی یعنی با سود 14 درصد و دوره حداکثری 12 ساله برای بازپرداخت، متقاضی وام 160 میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه 2.3 میلیون تومان طی 144 ماه قسط پرداخت کنند. وام 160 میلیون تومانی نیز حدود 171 میلیون تومان سود به همراه دارد و در مجموع باید 330 میلیون تومان به بانک مسکن برگردانده شود.

رقم بالای اقساط عملا دایره دریافت کنندگان تسهیلات 160 میلیون تومانی را کوچک میکند. شهریار شقاقی کارشناس مسکن [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]: عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، جامعه هدف این تسهیلات را محدود کرده است؛ به طوری که شاید حدود یک درصد جمعیت کشور بتوانند از این وامها استفاده کنند.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه وام های 60 میلیونی کمتر از 12 درصد ارزش بهای یک آپارتمان را تامین می کرد گفته است: اگرچه افزایش سقف تسهیلاتی که در این طرح پیش بینی شده مناسب است اما محدود کردن آن به زوج های جوان شمولیت دهک های درآمدی به ویژه درآمدهای پایین را کاهش می دهد و اگرچه نمی توان درصدی معین برای متقاضیانی که در این طرح مشمول می شوند را تعیین کرد اما باید گفت درصد زیادی از متقاضیان واقعی مسکن را پوشش نمی دهد.

اما چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به هدفگذاریهای دیگر وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین افزایش زمان بازپرداخت اقساط، گفته است: دستیابی به این اهداف به افزایش سطح توانمندی و توانپذیری خانوارها میانجامد و گروههای بیشتری میتوانند متقاضی دریافت تسهیلات مسکن شوند؛ به این معنا که با افزایش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود تسهیلات، مبلغ اقساط پرداختی از سوی خانوادهها کاهش مییابد و دامنه دهکهای توانمند در بازپرداخت اقساط، بیشتر میشود.

وی با تأکید بر لزوم مهیاسازی زمینه اقتصاد قدرتمند در فضای اقتصاد کلان کشور برای دستیابی به دو هدف مذکور به دلیل در همآمیختگی اقتصاد کلان و خانوار در بخش مسکن، ادامه داد: با این حال در تلاشیم تا گام به گام در آینده نزدیک، هم نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و هم زمان بازپرداخت اقساط طولانیتر شود.

چگنی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبتهای بین بانکها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش میشود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانکها میبایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تأمین شود؛ اگر بانکها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد میشود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانکها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد ۲ تا ۳ سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش مییابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد.