تایید یا عدم تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال در دولت دکتر محمود احمدی نژاد به سوژه تازه ای برای اختلاف بین وزارت ورزش جوانان و فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.

به گزارش "ورز ش سه"، رضا حسنی خو، مدیر کل حراست ورزش و جوانان چند روز پیش به صراحت گفته بود بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور اساسنامه فدراسیون فوتبال به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

این حرف او با واکنش های متعددی همراه بود. در نهایت کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک که رابطه خوبی با وزیر ورزش و جوانان ندارد و هم در دولت قبلی صاحب سمت بوده و هم دراین دولت سندی را رو کرد که صحت تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط هیات وزیران را تایید می کند. باور این ادعا بیشتر از گفته های حسنی خو است به این دلیل که اختلاف بین وزارت ورزش و جوانان و هم چنین فدراسیون فوتبل اظهر من الشمس است و از سویی کیومرث هاشمی یکی از افراد حاضر در کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال بوده که وظیفه داشته اساسنامه فدراسیون فوتبال را در هیات وزیران مطرح کند.

هر چند پیش از افشای سند رسمی توسط کیومرث هاشمی تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد اشاره چند نفر دیگر هم بوده و در این راستا ایسنا خبری را منتشر کرده بود مبنی بر اینکه شاید اساسنامه فدراسییون فوتبال به صورت شفاهی مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته باشد.

از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد قانونی در کشور مطرح است مشخص نیست تناقض در ادعای این سازمان و هم چنین سندی که کیومرث هاشمی هم اکنون به عنوان، رئیس کمیته ملی المپیک منتشر کرده است چگونه توجیه می شود.

به زعم ادعای رضا حسنی خو، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان که حرف هایش را به استناد نامه سازمان بازرسی کل کشور زده ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال در 8 سال اخیر غیر قانونی بوده است! این جدال چیزی بالاتر از اختلاف بین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال است و جنگ را به دولت ها برده است. جنگ بین دولت دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر حسن روحانی.

جالب اینکه کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک که در دولت قبلی رئیس تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بوده با انتشار رسمی این سند رودرروی وزیر ورزش و جوانان قرار گرفته است.

این اتفافاتی در حالی رخ داده است که تا همین چند روز پیش بحث تصویب اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال توسط اعضای مجمع عمومی مطرح بود که وزارت ورزش و جوانان از اعضای مجمع خواست تصویب اساسنامه جدید را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کنند چرا که اساسنامه جدید شائبه طرفداری از علی کفاشیان را به دنبال داشته است.

حال چه شده که تایید اساسنامه قبلی هم زیر سوال رفته است؟ از همه مهمتر اگر اساسنامه قبلی فدراسیون فوتبال به تایید هیات وزیران نرسیده باشد باید به نهادهای نظارتی ایراد گرفت که وارد عمل نشدند.

تجربه ثابت کرده فوتبال به دلیل پرطرفداربودن بیشتر مورد توجه است تا جایی که پیش تر هم دیده بودیم علی آبادی به عنوان رئیس وقت سازمان تربیت بدنی می خواست کاندید ریاست فدراسیون فوتبال شود وعلی سعیدلو برای صاحب کرسی شدن در کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد شده بود. به هر صورت اقداماتی که در ماه های آتی صورت می گیرد باید مبتنی بر قانون باشد و کار به جایی نرسد که شائبه دخالت دولت در فدراسیون فوتبال مطرح گردد و در نهایت فوتبال ایران تعلیق شود.