بعد از تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس ، برانکو ایوانکوویچ خود را به مرکز خیریه نوباوگان کوثر رساند و با حضور در جشن پایان سال کودکان خردسال این خیریه ،هدایایی را به رسم یاد بود به کودکان تحت حمایت این مرکز تقدیم کرد.

به گزارش "ورزش سه"؛ سرمربی کروات پرسپولیس که به شدت تحت تأثیر فضای این مجموعه قرارگرفته بود پس ازگفتگو با مدیران خیریه کوثر برای یکایک آنان آرزوی موفقیت نمود و سپس به بازدید از آثار نقاشی دختران 6 تا 16 سال خیریه کوثر پرداخت.


از نکات جالب توجه حضور برانکو ، استقبال کودکان از سرمربی پرسپولیس بود که یکی از آنان از برانکو خواست تا بخاطر هادی نوروزی پرسپولیس را قهرمان کند و جشن قهرمانی را در محل خیریه کوثر برگزار کند که موجب استقبال او قرار گرفت و برانکو قول داد تا تمام توان خود را در رسیدن به این مهم بکارگیرد.


قسمت جالب این حضور به برگزاری جشن تولد برانکو برمی گردد که توسط دختران خیریه کوثر برگزار گردیدو موجب غافلگیری او گشت.برانکو که با دیدن کیک تولد خود به احساساتی شده بود به شوخی از حاضرین خواست تا جای اعداد روی کیک را عوض نمایند و از 62 به 26 تغییر دهند. او اعتقاد داشت با دیدن کودکان این مجموعه او تازه جوان شده و انرژی جوانی گرفته است. سپس از طرف همه کودکان خیریه نوباوگان کوثر تابلویی به یادگار به او اهدا گردید.


برانکو از حضور در این جمع اظهار خرسندی نمود و پس از برگزاری جشن تولد عکسی به یادگار با کودکان این مجموعه انداخت و با روحیه و انگیزه ای مضاعف عازم محل اقامت خود گردید تا آماده بازی سخت با تراکتور شود.