صبح امروز همایش گرامیداشت سالروز تأسیس امور تربیتی در کانون شهید کافی شهریار با حضور، علی ذبیحی مدیر، سید مهدی عبادی معاون پرورشی و تربیت بدنی، معاونین و مربیان پرورشی مدارس آموزش و پرورش شهرستان شهریار و حجتالاسلام سید حسین حسینینوری امام جمعه شهر ملارد برگزار شد.
در این مراسم، علی ذبیحی در سخنانی، ضمن تبریک سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و تقدیر از حضور همیشه در صحنه فرهنگیان در برگزاری انتخابات هفت اسفند اظهار کرد: نمیتوان آموزش و پرورش را از هم جدا کرد و در صورت جدا شدن این دو مقوله از هم نه آموزشی میماند و نه پرورشی که منجر به آموزش صحیح باشد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار در پایان با تأکید بر نقش امور تربیتی در شکلگیری شخصیت دانش آموزان متذکر شد: نقش امور تربیتی و پرورشی نقش حساس و ویژهای است که باعث رشد و تکامل شخصیت دانش آموزان میشود.
شایان ذکر است در پایان این همایش از برگزیدگان فعالیتهای امور تربیتی مدارس تقدیر شد.