پزشکان از شناسایی بیماری جدیدی خبر میدهند که طی آن، افراد به هنگام خواب و بدون این که متوجه باشند، با تلفن همراه خود پیامک ارسال میکنند. گفته میشود میزان ابتلا به این اختلال روانی، در جوانان و نوجوانان رو به افزایش است.

به گزارش ایران ناز الیزابت هاموندز، یکی از افرادی که به این بیماری نادر و نوظهور مبتلاست میگوید: یکی از دوستانم به من گفت که برای وی پیامک ارسال کردهام ولی من از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم.

وی افزود: دوستم به من خبر داد که در ساعت ۳ بامداد یک پیامک از من دریافت کرده که معنا و مفهوم آن را نتوانسته تشخیص بدهد… در ابتدا باور نمیکردم که چنین کاری از من سر زده است.

دکتر مارکوس اشمیت، از کلینیک خواب در اوهایو، با اشاره به این که موارد ابتلا به بیماری ارسال پیامک در خواب در حال افزایش است، گفت: از هر پنج جوان و نوجوانی که تلفن همراه دارند، چهار نفرشان گوشیهای خود را در اتاق خواب و نزدیک دیگر اعضای خانواده نگهداری میکنند و فقط ده درصد آنها تلفن همراه خود را به هنگام خواب خاموش میکنند.

بر پایه اظهارات این پزشک، خواب ناکافی ممکن است باعث بروز رفتارهای حرکتی در خواب شود که پاسخ دادن به تلفن همراه به هنگام زنگ زدن آن، از جمله این رفتارها به شمار میرود. وی گفت احتمال دارد عوامل وراثتی در بروز این اختلال نقش داشته باشد.