به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، حسن رهنما از پیمایش «غار یخ مراد» توسط گروه کوهنوردی شهریاران خبر داد و اظهار کرد: کارگروه غارنوردی گروه کوهنوردی شهریاران غار یخ مراد را با موفقیت پیمایش کردند.
وی بیان کرد: در این پیمایش یکروزه 18 تن شرکت داشتند.
سرپرست گروه کوهنوردی شهریاران تصریح کرد: این غار تنها غار طبقاتی در ایران است که در چندین طبقه شکل گرفته است و مانند یک ساختمان چند طبقه از راهپله بههم متصل هستند اما به جای راهپله با راهروهای مختلف به صورت مارپیچ به طبقات پایین متصل میشود.
وی خاطرنشان کرد: مسیر دسترسی به این غار از طریق شهریار کیلومتر 90 جاده کرج چالوس، نرسیده به گچسر، سمت چپ جاده آزادرو کهنهده است.

سرپرست گروه کوهنوردی شهریاران در پایان متذکر شد: شرکتکنندگان در این برنامه بنده به عنوان معاون و گزارشگر برنامه، محمد عباسزاده به عنوان سرپرست برنامه، اکبر صالحی به عنوان عکاس برنامه، حمیدرضا بندلی به عنوان عکاس دوم برنامه، محمدزاد عبدالله، سجاد داودی، حبیب ایزدی، زهرا بیات، عاطفه کیانی، مسعود شیرمحمدی، کبری مظفری، محسن رستمی، پرویز رهگذر، مصطفی میرعظیمی، علی دمیرچی، بهادر لارجونی، حسام منصوری، امیرهوشنگ رضوانی و پشتیبان گروه مصطفی فرجالهی بودند.