سردار آزمون در عین جوانی نشان داده که در کارهای خیریه مثل بزرگان عمل میکند.

به گزارش "ورزش سه"، مهاجم 21 ساله روستوف و تیم ملی ایران دیروز مسیر گنبد – تهران را پیمود تا به بیمارستان آسیا برود و از سارا عبدالمالکی، راگبی باز جوان و آسیب دیده تیم ملی عیادت کند.


ساراعبدالمالکی همان ستاره جوان راگبی بازی است که در جریان بازگشت از یکی از مسابقات دچار سانحه شد و حالا چند هفتهای است روی تخت بیمارستان بستری شده. در طول مدت بستری شدن عبدالمالکی چهرههای سرشناس زیادی به عیادت سارا رفتهاند اما حضور سردار بر بالین این ورزشکار جوان حسابی او را سورپرایز و شاد کرد تا با روحیه بهتر و بالاتری ادامه درمانش را پی بگیرد.عبدالمالکی هرگز انتظار نداشت که ستاره لژیونر ایران را بالای تخت خود ببیند و حضور سردار حسابی او را غافلگیر کرد. آزمون درباره حضور خود در بیمارستان میگوید: «خودم را جای خانم عبدالمالکی میگذارم.
اگر مثلا آسیب ببینم دوست دارم ورزشکاران را ببینم و حضور آنها برای من قوت قلب بود. به همین دلیل وظیفه من بود که به عیادت خانم عبدالمالکی بیایم. البته کمی دیر شد، چون من همراه روستوف در اردوی اسپانیا حضور داشتم و الان هم باید برگردم و در تمرینات تیمم شرکت کنم. این بهترین زمانی بود که میتوانستم به بیمارستان بروم و از این ملیپوش که البته مورد حمایت هم قرار نگرفته،عیادت کنم. اولین گلی که بزنم، تقدیم میکنم به خانم سارا عبدالمالکی.»آزمون از نمونههای کارهای خیریه در فوتبال اروپا هم صحبت میکند: «در روسیه میدانم که بازیکنان بزرگ، هفتهای یک بار در کارهای خیریه شرکت میکنند. آنها یا به عیادت کودکان سرطانی و بیمار میروند یا با افرادی که مشکلات مختلف دارند ملاقات میکنند. در فوتبال ایران هم باید این رویه را رعایت کنیم و به مشکلات یکدیگر برسیم. باید یاد بگیریم و بدانیم که این کارها وظیفه انسانی ما است، از محبت و مهربانی. تازه خانم عبدالمالکی که ورزشکار هم هست و نیاز دارد تا ورزشکاران و البته مسوولان نگاه ویژهای به او و بیماریاش داشته باشند. بالاخره او برای ایران افتخار آفریده و الان هم باید حمایت شود.»سردار البته اشارهای هم به علیرضا جهانبخش رفیق صمیمیاش که در آلکمار بازی میکند، داشت: «هفته پیش در خبرها دیدم که علیرضا دست یک کودک مصدوم با عصا را گرفته و با خود به زمین بازی برده. وقتی این عکس را دیدم، حسابی خوشحال شدم و افتخار کردم که چنین دوستی دارم. راستش خواستم در این زمینه از علیرضا عقب نیفتم!»