رقابتهای پرورش اندام قهرمانی باشگاههای کشور با معرفی نفرات برتر در رده سنی پیشکسوتان و جوانان در ساری به پایان رسید.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیکارهای قهرمانی باشگاه های کشور روز جمعه 23 بهمن ماه با حضور نزدیک به 490 ورزشکار در سه رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک در سالن سید رسول حسینی آغاز شد.
ابتدا این پیکارها با برگزاری رقابت بین پیشکسوتان در 4 دسته وزنی انجام شد و سرانجام نفرات برتر این دوره به شرح ذیل معرفی شدند:
• پیشکسوتان
وزن 70 کیلو:

1. خسرو آهنکنار

2. نصرالله جلالیان

3. جمشید ترادیده

4. بهنام ارجمند

5. سیدمرتضی ابراهیم

6. مراد حیدری
وزن 80 کیلو:

1. علی گراننظر

2. عباس جوانمردی

3. محمدحسین حیدریان

4. فرشید محمدی

5. بهزاد مصدقفر

6. امیدرضا محمدنژاد
وزن 90 کیلو:

1. مهرداد احمدی

2. شهرام نعمتی

3. محمدجواد قدمی

4. حسن الفبایی

5. مسعود فلاحی

6. نویل نورویک اوهانیان
وزن 90+ کیلو:

1. علی اسلامی

2. علیرضا رضاییان

3. رضا الهی

4. محسن قربانی

5. سید محسن شیخالاسلامی

6. بهرام جوادی
با پایان رقابت بین پیشکسوتان، جوانان نيز در دو دسته وزنی -75 کیلوگرم و +75 کیلوگرم بر روی استیج مسابقات به رقابت پرداختندو برترینها به شرح ذیل معرفی شدند:
• جوانان
وزن 75- کیلو:

1. احسان دایمیمقدم

2. مصطفی تقوی

3. پیمان مصلی

4. علی وکیلی

5. امیرمحمد فیروزی

6. محمود نوحپیشه
وزن 75+ کیلو:

1. محمد آقایی

2. محمد قلیزاده

3. فرهاد علیزاده

4. شهریار قناعت

5. فرزاد رجاییفر

6. شایان خواجهصالحانی