بهنقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر شهریار، محمد کلهر در دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر اظهار کرد: بودجه سال 95 شهرداری هماکنون در کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر با حضور مدیران ارشد شهرداری شهریار در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در جلسه دویست و بیست و هشتم، 11 لایحه مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: لایحهای در خصوص احداث مسجد در شهرک صدف به شورای شهر رسید و مقرر شد کمیسیون حقوقی پس از بررسی نتیجه آن را در صحن علنی شورا مطرح کند.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار افزود: لایحه دیگری مبنی روشن شدن وضعیت املاک قولنامهای واقع در مسیر طرحهای عمرانی مطرح و شهرداری شهریار موظف شد بر اساس تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها اقدام قانونی به عمل آورد.
کلهر در پایان متذکر شد: در این جلسه چهار لایحه مربوط به حوزه شهرسازی و اداری بود که مورد تصویب و پنج لایحه دیگر هم مطرح شد که نهایتاً در صحن علنی شورا رأی نیاورد.