علیاصغر یوسفزاده اظهار کرد: به همت حوزه پیشگیری بهزیستی شهریار و موسسه مهرآفرینان، طرح آگاهسازی درخصوص پیشگیری از معلولیتها در شهرستان شهریار برگزار شد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای طرح آگاهسازی در خصوص پیشگیری از معلولیتها موسسه مهر آفرینان راهیان سلامت با همکاری معاونت پیشگیری بهزیستی شهریار اقدام به آموزش به گروههای مختلف شهری و روستایی با هدف مذکور کردهاست.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار تصریح کرد: سرفصلهای آموزشی بر اساس سرفصلهای تعیینشده بهزیستی است و آموزشگران روانشناسانی هستند که این آموزش را طی کارگاه آموزشی توسط بهزیستی گذراندهاند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این آموزشها در فرهنگسرای کوثر وحیدیه، فرهنگسرای امام علی (ع) اندیشه، روستای شفیعآباد، روستای اصیل آباد، رضی آباد بالا، اسکمان، نصیرآباد، اسماعیلآباد، کهنز، فردوسیه، شهریار و فاز 2 اندیشه برگزار شدهاست.
یوسفزاده در پایان متذکر شد: در پایان جلسات آموزشی سیدیهای آگاهسازی برای تکمیل مباحث بین شرکتکنندگان توزیع شد.