جمشید واشانی اظهار کرد: کارگاه غیرمجاز بستهبندی مواد غذایی در شهرستان شهریار مهر و موم شد.

وی بیان کرد: کارگاه غیرمجاز تولید و بستهبندی مواد غذایی واقع در شاهدشهر از توابع شهرستان شهریار که بدون اخذ مجوزهای بهداشتی لازم، اقدام به بستهبندی پیراشکی با جعل علامت سازمان غذا و دارو میکرد، پس از هماهنگیهای لازم با مراجع ذیصلاح، توسط معاونت غذا و داروی این شبکه تعطیل و مهر و موم شد و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.