محققان دانشگاه گرانادا نشان داده اند زنان چاق بخصوص آنهایی که چاقی بیمارگونه دارند در سنین پائینتری به سرطان سینه مبتلا میشوند.
524 زن مبتلا به سرطان سینه در یک تحقیق شرکت کرده و محققان کشف کردند زنانیکه قاعدگی آنها در سن خیلی پائینی، بین 9 و 10 سالگی ، شروع شده است در سن پائینتری مبتلا به سرطان سینه شده اند.
زنان چاق در سن پائینتری نسبت به زنان دیگر مبتلا به سرطان سینه میشوند. بعلاوه، احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنانیکه چاقی بیمارگونه دارند خیلی بالاتر است.

محققان 524 زن مبتلا به سرطان سینه را که از ژانویه سال 2009 تا سپتامبر سال 2010 دربیمارستان دانشگاه سن سیسیلیو در شهر گرانادای اسپانیا تحت معالجه قرار گرفته بودند مورد معاینه دقیق قرار دادند. آنها وضعیت تغذیه ای(وزن نرمال،چاقی و چاقی بیمارگونه) و سن تشخیص بیماری این بیماران را بررسی کردند. زنانی که سابقه فامیلی سرطان سینه داشتند بطور مجزا از دیگر زنان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
محققان دریافتند که چاقی در زنان با تشخیص بیماری سرطان سینه در سن پائینتر مرتبط میباشد. این یافته با نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر احتمال پائین خطر ابتلا به سرطان سینه در افراد با شاخص بالای توده بدنی در تناقض میباشد.

سن شروع اولین قاعدگی
محققان دانشگاه گرانادا دریافتند زنانی که در سن پائینتری مبتلا به سرطان سینه شده اند کسانی هستند که زمان شروع اولین قاعدگی آنها در سن 10 سالگی و پائینتر بوده است. بنابراین سن اولین قاعدگی عاملی تعیین کننده در ابتلا و تشخیص سرطان سینه مخصوصا در زنان دارای چاقی بیمارگونه میباشد.

از اینرو، اگرچه وراثت و سابقه فامیلی سرطان فاکتورهای مهم مرتبط با سرطان سینه میباشند( 18 درصد سرطان سینه در زنان چاق عامل وراثتی دارد)،این تحقیق نشان داده است که چاقی بخصوص در موارد شدید، عامل بسیار مرتبطی درابتلای زودرس به سرطان سینه میباشد.