به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، محققان آمريكايي در مطالعه اخير خود ۲۱ نفر را در يك شرايط يكسان به مدت شش هفته مورد مطالعه قرار دادند. در اين تحقيق، محققان مقدار خواب اين افراد و عوامل ديگري از قبيل فعاليتهاي روزمره و نوع رژيم غذايي آنان را بررسي كردند.

شركت كنندگان در ابتداي اين مطالعه مناسب ترين مدت زمان خواب كه حدود ۱۰ ساعت در شبانه روز است را دريافت كردند و سه هفته بعد اين ميزان به ۵ تا ۶ ساعت كاهش يافت.

محققان در پايان اين مطالعه دريافتند كه ميزان گلوكز در خون اين افراد پس از مصرف مواد غذايي افزايش مييابد چرا كه پانكراس انسولين كمتري ترشح ميكند.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري شينهوا، شواهد نشان ميدهد كه داشتن خواب كافي براي سلامتي بسيار مهم است.