روزهای پایانی آذر امسال دختر دانشجویی با حضور در پلیس فتای غرب استان تهران با طرح شکایتی گفت:

نمیدانم چه کسی عکسهایم را از صفحه شخصیام در اینستاگرام سرقت کرده و پس از دستکاری، این عکسها را در تلگرام منتشر کرده و در زیر عکسها شماره تلفن همراه مرا به عنوان فردی که دچار مشکلات اخلاقی است، درج کرده است. از آن زمان مردان متعددی با تلفن همراه من تماس گرفته و مزاحمم میشوند.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی و با دستور اصغر احمدی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهریار تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری مزاحم اینترنتی آغاز شد تا این که ردپای دختری جوان در این پرونده به دست آمد و او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و دو روز پیش دستگیر شد.

متهم جوان که دانشجوست، با انتقال به پلیس فتا بازجویی و مدعی شد که شاکی را نمی شناسد و نمیداند چه کسی او را به دردسر انداخته است .

در حالی که دختر جوان هرگونه اتهامی را انکار میکرد، شاکی برای مواجهه حضوری با متهم جوان به پلیس فتای غرب استان تهران فراخوانده شد.

او زمانی که با متهم پرونده روبهرو شد، وی را شناخت و گفت که این دختر جوان همکلاسی و دوست صیمیام بود؛ اما مدتی پیش دعوایمان شد و ارتباط دوستیمان قطع شد. او برای انتقام دست به این کار زده است.

متهم پرونده وقتی هیچ راهی برای نجات خود نیافت، بهناچار سکوت خود را شکست و گفت: من و شاکی در دانشگاه با هم آشنا شده و دوستان خوبی بودیم، اما مدتی بعد به او بخاطر این که نمرههایش خوب بود و دیگر همکلاسیها و استادهایمان به او احترام میگذاشتند، حسادت کردم.

همین موضوع باعث شد با هم اختلافهایی پیدا کنیم و مدام دعوایمان شود. سرانجام هم درگیریهایمان بالا گرفت و با هم قهر کردیم.

بعد از آن تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. بنابراین نقشهای را طراحی کردم و طبق آن عکسهای شاکی را که در اینستاگرامش بود، برداشتم و با دستکاری، آنها را در تلگرام منتشر کردم.

اصغر احمدی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با هشدار به مردم از آنها خواست در نگهداری تصاویر خصوصیشان بیشتر مراقب باشند.

حتی اگر قصد حضور یا عضویت در هر یک از شبکههای اجتماعی یا اینستاگرام را دارند، از قراردادن عکسهای خصوصی خود در این فضای عمومی خودداری کنند.

همچنین به هنجارشکنانی که اقدام به سرقت و سوءاستفاده از تصاویر و مشخصات شخصی افراد در فضای مجازی میکنند نیز هشدار میدهیم مراجع قضایی قاطعانه با آنها برخورد میکند و دو سال حبس مجازات اینگونه مجرمان است .