مدیر و سرمایه گذار اولین موزه خصوصی موسیقی ایران گفت: اصفهان مهد هنر و موسیقی ایران است و سالها جای خالی یک موزه موسیقی در این شهر هنر پرور احساس میشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، شهریار شکرانی در مراسم افتتاح نخستین موزه خصوصی موسیقی کشور اظهار کرد: هنگام استفاده از کلمه اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی همه یاد میدان نقش جهان، پل خواجو، سی و سه پل، چهلستون و... میافتند، عدهای نیز به یاد میناکاران، قلمزنان و منبتکاران اصفهانی میافتند و به همین دلیل اصفهان امروز حتی گاهی از یک قاره مهمتر محسوب میشود.

وی افزود: متاسفانه هنگام نام بردن از اصفهان کسی به یاد "هوانس آبکاریان" معروف به یحیی تار ساز که در اصفهان هنرنمایی میکرده نمیافتد، کسی ذهنش به سمت عباس صنعت، نوایی، سید رحیم، تاج، کسائی و برازنده و.... نمیرود در حالی که این اسامی قلههای موسیقی ایران هستند و امروز پایههای موسیقی ایران روی شانههای این افراد بنا شده است.

مدیر و سرمایه گذار اولین موزه خصوصی موسیقی ایران ادامه داد: اصفهان مهد هنر و موسیقی ایران است و متاسفانه سالها جای خالی یک موزه موسیقی در این شهر هنر پرور احساس میشد این موزه اولین موزه خصوصی موسیقی در کشور است که با تلاش سالیان طولانی هنرمندان و هنردوستان افتتاح میشود.

شکرانی تاکید کرد: این اولین گام و فاز یک موزه موسیقی اصفهان در هفت فاز است و امیدوارم دوستداران و متولیان فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی کمک کنند، تا گامهای بعدی این موزه نیز برداشته شود.

وی افزود: امروز این موزه سازهای ملی و محلی ایران را در خود جای داده و با تکمیل شدن سایر بخشها، سازهای جهانی، تاریخی، مکاتب، ادیان و قومی اضافه خواهد شد.

مدیر و سرمایه گذار اولین موزه خصوصی موسیقی ایران تصریح کرد: اگر مسئولان کمک کنند و در تهیه موزه بزرگتری دست ما را بگیرند قول میدهم که میتوانم بزرگترین موزه موسیقی قاره آسیا را در کشور تاسیس کنم.