این تحقیقات حاکی است: مصرف مکملهای غذایی و غذاهای حاوی عنصر منیزیم چه بسا نقش مهمی از نظر کلینیکی در کاهش فشار خون بازی میکند و هر اندازه مقدار این عنصر زیاد شود به همان اندازه تاثیر بیشتری بر کاهش فشار خون خواهد داشت.

این تحقیقات زیر نظر پژوهشگران دانشگاه هرتفور شایر انگلیس از ۱۱۷۳ نفر انجام شد.

پژوهشگران ۱۱ آزمایش کلینیکی را برای بررسی تاثیر منیزیم بر فشار خون انسان انجام دادند و شرکت کنندگان در این تحقیقات روزانه مقادیر مختلفی منیزیم از ۱۲۰ میلی گرم تا ۹۷۳ میلی گرم در طول ۳ تا ۲۴ هفته دریافت کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که عنصر منیزیم به طور کلی در کاستن از فشار خون سیستولیک و دیاستولیک موفق بوده است و بهترین نتایج متعلق به کسانی بوده است که بالاترین میزان منیزیم را دریافت داشتهاند.

اسفناج و برخی حبوبات نظیر لوبیا، نخود و آجیل، غلات و نان سبوس دار از جمله مهمترین منابع غذایی حاوی عنصر منیزیم است.

بیماریهای قلبی و عروقی عامل ۵۰ درصد مرگ و میرها در اروپا است و فشار خون بالا علت اصلی مرگ ناشی از بیماریهایهای قلبی و کلیه است و عادت غذایی نامناسب و سیگار کشیدن و خوردن غذاهای حاوی نمک سدیم و عدم تعادل در برخی عناصر مثل پتاسیم، کلسیم و منیزیم مهمترین علل ابتلا به شمار میرود.