ظهر امروز پیرو مصوبات شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار، نخستین جلسه بررسی چالشها و مشکلات در راستای ساماندهی معتادین متجاهر شهرستان با محوریت اداره بهزیستی شهریار برگزار شد.
این جلسه با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان، رؤسای شورای شهر و شهرداریهای تابعه شهرستان شهریار برگزار شد.
علیاصغر یوسفزاده، رئیس اداره بهزیستی شهریار در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مقوله معتادین متجاهر و حساسیت مسئولین شهرستان، با اشاره به ضرورت ساماندهی این افراد، مطالبی ارائه کرد.
همچنین در خصوص تعریف فرآیندهای ساماندهی معتادین مطالبی در جلسه عنوان و مقرر شد مصوبات جهت اجرایی شدن طی صورتجلسهای به فرمانداری شهرستان شهریار ارجاع شود.