به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، در ديدار رئيس اتاق اصناف شهرستان شهريار "فروزنده بخش"با سردار "محسن خانچرلي"،فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران گفت:امروز پليس غرب استان تهران اين توفيق را دارد با همکاري اتاق اصناف شهرستان هاي تابعه ،روساي اتحاديه ها و همچنين روساي صنعت و معدن با رويکردي ايجابي در جهت فعاليت هاي امنيتي در راستاي ارتقاي احساس امنيت اقدامات موثري انجام دهد.

اين مقام انتظامي بيان داشت: امروز اقتدار پليس براي اجراي ماموريت ها به منظور حفظ امنيت و آرامش مردم است و قدرت سلبي پليس در جامعه در برخورد ها صرفا براي افراد هنجارشکن است.

رئيس پليس غرب استان تهران با اشاره به فعاليت اصناف در دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اصناف در هشت سال دفاع مقدس،پشتيبان نظام جمهوري اسلامي بوده و دغدغه اصلي وذهني آنها در آن زمان، دستيابي رزمندگان به نيازمندي هايشان بود .

وي، توفيقات پليس غرب استان تهران را مرهون پشتيباني و حمايت هاي مردم و اقشار مختلف جامعه به ويژه اصناف دانست و گفت: اميد داريم اين حمايت ها و تعامل ها در آينده تقويت شود.

فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به جايگاه اصناف در توليد امنيت و پيشگيري از جرايم خاطرنشان کرد:سلامت، صداقت، امانتداري، رعايت شئونات اجتماعي،اخلاق و قانونمداري از راهبردهاي مهم اصناف است.

سردار خانچرلي تصريح کرد:سرمايه اجتماعي، بنيادي ترين عامل در ايجاد توسعه پايدار بوده و اصناف يکي از بزرگترين سرمايه هاي اجتماعي پليس محسوب مي شود. #