پس از دو روز نشست، مسئولان برگزارکننده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، بازیهای نماینده ایران و عربستان را به تعویق انداخت.

به گزارش "ورزش سه"، این اتفاق میتواند از جهات مختلف برنامههای 4 باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان را تحتالشعاع قرار دهد.
زمانبندی؛ دو سر سوخت

موضوع تغییر زمان بازی نمایندههای ایران و عربستان میتواند از دو منظر مشکلات عدیدهای را برای تیمهای ایرانی به وجود بیاورد، ابتدا اینکه هر چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان(در صورت صعود نفت به مرحله گروهی) جهت بازی موردنظر، برنامهریزی خود را برای حضور در خانه پیاده کرده بودند اما اکنون به کشور دیگری سفر خواهند کنند و مسافتی که از هتل محل اقامت تا ورزشگاه طی میکردند را اکنون باید به کشور دیگری بروند و طبیعتاً چند روز قبل و بعد از بازی را از دست خواهند داد.
نکته دوم هم در این زمینه برنامهریزی تیمها برای بازی در لیگ برتر و داخل کشور است، پیشازاین و با اعلام برنامه قبلی مسابقات، سازمان لیگ نیز به طرح برنامه بازیها پرداخت اما اکنون این برنامهها دستخوش تغییر خواهد شد و همین موضوع باعث بلاتکلیفی تیمها در بازیهایشان خواهد شد.
میزبانی؛ محروم از تشویق

با انجام این بازیها در کشور بیطرف نهتنها یک میزبانی از تیمهای ایرانی گرفته میشود که میتوان گفت یک میزبانی به تیمهای عربستانی اهداء میشود، بههرحال اگر قرار باشد این بازیها در کشوری عربزبان برگزار شود هواداران فوتبال در کشورهای حوزه خلیجفارس به تشویق تیمهای عربستانی خواهند پرداخت و البته تیمهای ایرانی نیز از تشویق هواداران خود در یک دیدار مهم و حساس محروم میشوند.
مالی؛ هزینه دو برابر

تیمهای ایرانی به دلیل برگزار بازیها در کشور بیطرف ازنظر مالی نیز متضرر خواهند شد، آنها که میتوانستند با کمترین چالش مالی و با استفاده از امکانات کشور و شهر خود از تیم میهمان پذیرایی کنند اکنون باید در کشوری دیگر علاوه بر هزینههای مربوط به تیم خود، هزینههای تیم حریف را هم متقبل شوند.
خستگی؛ به نفع سرخابیها

درحالیکه در آن زمان تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان، طبیعتاً در کوران رقابتهای لیگ برتر حضور خواهند داشت باید زحمت سفر به کشوری دیگر را به جان بخرند و این موضوع میتواند آنها را در لیگ داخلی بهشدت متضرر کند، ذوبآهن، سپاهان، تراکتورسازی و نفت که در هفتههای پایانی لیگ برتر، دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا را نیز برگزار میکنند اکنون باید با چند روز تغییر به دلیل سفر به کشورهای دیگر بازیهای خود را معوقه ببینند.
و میتوان گفت این موضوع بیش از هر تیم دیگری به نفع دو تیم بزرگ پایتخت و البته استقلال خوزستان خواهد بود چراکه احتمالاً تا آن زمان هر 4 تیم حاضر در کورس قهرمانی خواهند بود و خستگی آنها میتواند بیش از هر تیم دیگری به سود سرخابیهای تهران و اهواز باشد تا از خستگی حریفان قدر خود استفاده کنند.
هر گروه یک تیم عربستانی

این اتفاق در حالی میافتد که در هر گروهی که تیمهای ایران حضور دارند یک تیم عربستانی نیز حضور دارد.
در گروه اول این رقابتها که تیم سپاهان اصفهان حضور دارد الاتحاد عربستان نیز در صورت پیروزی در پلیآف حضور خواهد داشت.البته در این گروه لوکوتیو ازبکستان نیز حضور دارد.
در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز از ایران تیم ذوبآهن اصفهان حضور دارد، این در حالی است که النصر عربستان هم در همین گروه است.لخویای قطر دیگر تیم همگروهی ذوبیهاست، ضمن اینکه الشباب امارات و بنیادکار ازبکستان نیز از حریفان احتمالی هستند.
در گروه سوم و جایی که تراکتورسازی تبریز حضور دارد از بین تیمهای عربستانی الهلال همبازی تبریزیها خواهد بود. پاختاکور ازبکستان و یکی از تیمهای الجریزه امارات و السد قطر تیم دیگر گروه سوم است.
و در گروه چهارم نیز نفت تهران در صورت صعود از بازی پلیآف باید با الاهلی عربستان رودررو شود. العین امارات و نسف قاراشی ازبکستان نیز تیمهای دیگر این گروه هستند.