محققان ادعا میکنند که درد هنگام فشردن و مالش دستها به هم میتواند کاهش یابد. وقتی افراد دچار درد میشوند لمس کردن و فشردن دستها بر روی هم در مغز به مفهوم کاهش و تسکین درد پردازش میشود.

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سینانیوز به نقل از هلس دی نیوز، محققان انگلیسی به تازگی دریافتند که فشردن و مالیدن دستها بر روی هم در زمانی که بدن درد میکشد میتواند موجب تسکین درد شود.

به گفته محققان دانشگاه کالج لندن بررسیهای تازه حاکی از آن است که وقتی افراد دچار درد میشوند لمس کردن و فشردن دستها بر روی هم در مغز به مفهوم کاهش و تسکین درد پردازش میشود.

این دانشمندان از گروهی داوطلب خواستند که انگشت اشاره و انگشت حلقه یک دست را در آب گرم و همزمان انگشت میانه همان دست را در آب سرد فرو کنند. این عمل، یک احساس پارادوکس را در مغز ایجاد کرد و این تصور تداعی شد که انگشت میانی در حال سوختن است.

این آزمایش توهم به روانشناسان کمک کرد در شرکت کنندگان احساس یک درد و سوزش را که در حقیقت وجود ندارد ایجاد کنند. داوطلبان این آزمایش را با هر دو دست انجام دادند و این محققان درد ناشی از آب گرم را اندازه گیری کردند.

در تکرار این آزمایش این بار داوطلبان باید بلافاصله دستان خود را بر روی هم میفشردند و آنها را لمس میکردند. نتایج این تحقیقات نشان داد میزان دردی که آنها در آزمایش دوم احساس کردند ۶۴ درصد نسبت به آزمایش اول کاهش یافته بود. در حالی که وقتی داوطلبان دست شرکت کننده دیگری را میفشردند این احساس تسکین درد را القا نمیکرد. به گفته این محققان، درد ناشی به این دلیل توسط فشردن دستها بر روی هم کاهش مییابد که مغز اطلاعات لامسهای را با تحریکات دردآوری که دریافت میکند ادغام کرده و به این ترتیب درد را تسکین میدهد.