علیرضا رضایت در خصوص راهکار مهار تغییر کاربری های باغات و اراضی کشاورزی اظهار داشت: مجموعه شورای شهر همواره با جدیت بسیار در دایره وظایف و اختیاراتی که از آن برخوردار است، تلاش کرده نسبت به پیشگیری و مهار این موضوع، تلاش لازم را لحاظ کند.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار افزود: نکته حائز اهمیت و قابل توجه در این بخش، معطوف به این موضوع می شود که حفظ اراضی کشاورزی و باغات شهریار با زور و قوه قهریه امکان پذیر نخواهد بود.
رضایت گفت: برای بقا و حیات این ظرفیت در نگین سبز غرب استان تهران باید با حمایت و پشتیبانی لازم، انگیزه سازی موثر را ایجاد کرد.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص راهکار تقویت انگیزه باغداران و زارعان برای حفظ چنین اراضی عنوان کرد:ایجاد و ساخت آلاچیق، فضاهای سنتی و تفریحی از نمونه مواردی است که طبق ضوابط تعریف شده، جز تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود اما به نظر بنده، عوامل فوق در انگیزه سازی مالکان برای حفظ چنین ظرفیت هایی مطلوب اثر خواهد بود.
وی افزود: چنین مواردی، باعث افزایش تمایل و رغبت مالکان چنین باغاتی می شود، زیرا در شرایطی که فرد نسبت به درختان چنین فضاهایی بی تفاوت باشد، عملا یک فضای مطلوب را برای استراحت و اوقات فراغت خود و خانواده اش را از دست داده است.
رضایت یادآور شد: باغی که سود دهی ندارد، انگیزه ای هم برای حفظ آن وجود نخواهد داشت ودر واقع هر آنچه سودآوری آن تقویت شود، تمایل برای حفظ آن نیز افزایش خواهد یافت.