کاپیتان سابق استقلال با قراردادن پستی عجیب در صفحه اینستاگرام طلب سنگین خود از این باشگاه را به رخ طرفدارانش کشید.

به گزارش "ورزش سه"، در روزهایی که فرهاد مجیدی دور از استقلال و در خارج از کشور به سر می برد این بازیکن محبوب در پستی عجیب تمام چک های بی محل سال های گذشته باشگاه استقلال در قبال قراردادهایش را کنار هم قرار داده و عکس این چک ها را روی صفحه اینستاگرامش قرار داد.


در پست جدید فرهاد تعداد 6 فقره چک های بی محل و پاس نشده باشگاه استقلال ومدیرعامل سابق باشگاه دیده می شود که ارزش آنها بالغ بر یک میلیارد و یکصد و چل و شش میلیون تومان می شود و هیچ کدام از آنها در موعد مقرر پاس نشده است. مجیدی که همواره در اینت سال ها سعی کرده بود کمترین صحبت را راجع به مسائل مالی اش با این باشگاه انجام دهد قطعا با این پست با زبان بی زبانی اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات را نشان داده که این اتفاق می تواند در روزهای آتی سرو صداهای زیادی به راه بیاندازد. به خصوص در قبال کادر مدیریتی سابق باشگاه که در بیانیه جدید استقلال هم با طعنه های زیادی همچون چک های بی محل و شکایت های بین المللی مواجه شد.