38 فیلم کوتاه ساخته شده توسط نوجوانان استان در جریان برگزار المپیاد فیلمسازی نوجوانان سراسر کشور روز جمعه 2 بهمنماه به نمایش درمیآید.
، علیرضا شجاع نوری دبیر جشنواره فیلمهای نوجوان همدان، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، محمدرضا بهشتی منفرد، جمعی از مدیران فرهنگی و معاونین انجمن سینمای جوانان ایران و خانوادههای 38 فیلمساز نوجوان در محل خانه اندیشه واقع در خیابان استاد نجات اللهی، پارک ورشو برگزار خواهد شد.
در این رویداد که از ساعت 17 تا 18 روز جمعه برگزار خواهد شد 38 فیلمساز المپیادی استان تهران تقدیر خواهند شد.
گفتنی است این 38 فیلمساز از چهار شهر تهران، شهرری، شهر اندیشه و شهر قدس در المپیاد فیلمسازی نوجوانان سراسر کشور شرکت کردهاند.
فیلم کوتاه داستانی «انشاء» به کارگردانی سید امیرعلی تهامی، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «آرزوی کودکان آسم» به کارگردانی رضا مدنی، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «دوراهی» به کارگردانی احسان حق دائی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «به خاطر او» به کارگردانی محمدجواد خدامی، متولد 1376
فیلم کوتاه داستانی «من کیام» به کارگردانی صادق اسحاقی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «افسارگسیخته» به کارگردانی رامین حماطی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «در جبهه غرب خبری نیست» به کارگردانی کامیار امامی، متولد 1376
فیلم کوتاه داستانی «سپس» به کارگردانی الهام احمدی، متولد 1379
فیلم کوتاه داستانی «تصمیم» به کارگردانی وحید احدی، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «تاوان» به کارگردانی علیرضا رضایی، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «گره» به کارگردانی سوگند میراشه، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «فاصله» به کارگردانی رسول احدی، متولد 1379
فیلم کوتاه داستانی «لحظه» به کارگردانی امیرحسین آذر بخشایش، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «32» به کارگردانی الهام عیوضی، متولد 1375
فیلم کوتاه داستانی «با من نماند» به کارگردانی حدیثه قاسمی، متولد 1379
فیلم کوتاه داستانی «پدر» به کارگردانی مهدی حاجیان مشهود، متولد 1381
فیلم کوتاه داستانی «دودمان» به کارگردانی مجتبی آلوئیان، متولد 1379
فیلم کوتاه داستانی «پرتگاه» به کارگردانی محمد فاضل مراغه، متولد 1381
فیلم کوتاه داستانی «نه، بهسوی تاریکی» به کارگردانی محمد فاضل مراغه، متولد 1381
فیلم کوتاه داستانی «زمزمه دوستی» به کارگردانی رضا اذانگو، متولد 1379
انیمیشن کوتاه «خیال باطل» به کارگردانی فاطمه یزدی، متولد 1379
انیمیشن کوتاه «سفر دانه نی» به کارگردانی فاطمه یزدی، متولد 1379
فیلم کوتاه داستانی «گوش میداد» به کارگردانی نگین عربی، متولد 1377
فیلم کوتاه تجربهگرای «176 سفید سیاه» به کارگردانی سها جهانشاهی، متولد 1378
فیلم کوتاه داستانی «خطخطی» به کارگردانی زینب چمنی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «آب هست ولی کم» به کارگردانی فائزه بخشعلی، متولد 1375
فیلم کوتاه داستانی «عبور» به کارگردانی سوگل نصرتی، متولد 1382
فیلم کوتاه داستانی «توقف» به کارگردانی سیده زهرا موسوی موحد، متولد 1378
فیلم کوتاه داستانی «لگو» به کارگردانی سیده مائده مروی خراسانی، متولد 1374
فیلم کوتاه داستانی «بعض» به کارگردانی حانیه دلدار، متولد 1375
فیلم کوتاه داستانی «فیک» به کارگردانی میثم اسدی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «دوچرخه» به کارگردانی سید علیرضا چادردوزان، متولد 1375
فیلم کوتاه داستانی «ماهیها» به کارگردانی مهرنوش تنهایی، متولد 1376
فیلم کوتاه داستانی «قطره قطره» به کارگردانی باران چراغی پور، متولد 1380
فیلم کوتاه داستانی «دو دست» به کارگردانی سحر فراهانی، متولد 1377
فیلم کوتاه داستانی «قاصدک» به کارگردانی علیرضا براتی، متولد 1375
فیلم کوتاه داستانی «آب حیات» به کارگردانی علیرضا کوهی
فیلم کوتاه داستانی «بازی» به کارگردانی صبا طاهونهای