علی فتحاللهزاده مدیرعامل سابق استقلال خود را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال گرم میکند.

به گزارش "ورزش سه"، فتحاللهزاده که قطعا برای ریاست فدراسیون با سایر نامزدها به رقابت خواهد پرداخت، درباره اینکه چه کسانی خود را نامزد انتخاب فدراسیون کردهاند میگوید: آقایان عزیزمحمدی، کفاشیان و بنده قطعا هستیم. من با آقای کفاشیان صحبت کردهام و رخصت هم گرفتهام. درباره آقای اسلامیان هم گفتهاند که ایشان نمیآید اما من فکر میکنم در نهایت ایشان هم نامزد ریاست فدراسیون بشود.

فتحاللهزاده درباره گزینه احتمالی وزارت ورزش هم میگوید: وزارت هنوز درباره هیچ شخص خاصی اعلام موضع نکرده اما شاید بشود آقای اسدی را به عنوان نامزد وزارت ورزش تصور کرد.

مدیرعامل سابق استقلال درباره اینکه کدام بخش از رای دهندگان تاثیر بیشتری در انتخاب رئیس فدراسیون دارند اینطور میگوید: هیاتها در انتخابات قبلی خیلی منسجم حرکت کردند و رایشان قابل اعتنا بود. به نظر من با توجه به متحد بودن هیاتها آنها رای تاثیرگذارتری نسبت به بقیه دارند. البته خوبی انتخابات فدراسیون فوتبال این است که افراد متخصص در رایگیری شرکت دارند.

وقتی از فتحاللهزاده درباره سابقه استقلالیاش میپرسیم در جواب میگوید: آقای عابدینی هم پرسپولیسی دو آتشه بود و رئیس فدراسیون شد. همینطور آقای دادکان که بازیکن این تیم بود. من استقلالی هستم اما تفکرم ملی است همانطور که آقای علی پروین در تیمملی هیچ وقت خلاف منافع ملی عمل نکرد و در قهرمانی پکن استقلالیهای بیشتری در تیمملی بودند. نگاه ملی منافاتی با دوست داشتن رنگها ندارد ضمن اینکه وقتی پای آبرو در میان است باید سلیقه را کنار گذاشت.

سوال بعدی ما درباره عملکرد استقلال در این فصل است، فتحاللهزاده میگوید: استقلال خوب شروع کرده و تا نیم فصل هم خوب پیش رفته. من لذت میبرم وقتی بازی این تیم هر چه به آخر نیم فصل نزدیک شدیم، پیشرفت بیشتری داشت. اما چیزی که نگرانکننده است صحبتهای پرویز مظلومی است که میگوید کمکی به تیم نشده. با توجه به اینکه رقبای استقلال خودشان را تقویت کردهاند و در نیم فصل دوم هم بازیها سختتر است، تیم احتیاج به تقویت دارد که مطمئنم آقای افشارزاده این کار را انجام خواهد داد.

مدیر سابق استقلال در مورد بیانیه امروز سایت باشگاه وکنایه به او هم گفت: استقلال برای من آنقدر عزیز هست که این حرف ها روی من تاثیر نگذارد. من نمیخواهم استقلال لطمه بخورد و حرفی نمیزنم اما من نه با 25 میلیارد که با 3 میلیارد تیم میبستم و بازیکن مرا و چک مرا قبول داشت. حالا هم اگر چک لازم دارند بگویند تا من به آنها بدهم چون موفقیت استقلال از هر چیزی برای هواداران این تیم ارزشمندتر است.