بنابه گفته علیاکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پول ساختمان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال1384 به فدراسیون پرداخت شده و اسناد مربوط به آن نیز موجود است.

به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که مجمع عمومی فدراسیون در روز چهارشنبه در رأیگیری مخفی مانع از واگذاری کامل دو ساختمان فعلی استقلال و پرسپولیس به این دو باشگاه شد. علیاکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس در اینباره به ورزش سه میگوید: بنده سندی دارم که نشان میدهد مبلغ این دو ساختمان در زمان حضور آقای کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست فدراسیون از وزارتخانه پرداخت شده و از همان سال استقلال و پرسپولیس باید رسما مالکیت ساختمان خود را برعهده میگرفتهاند.

او ادامه میدهد: وقتی در جلسه روز چهارشنبه موضوع واگذاری ساختمانها مطرح شد بنده با توجه به سندی که در دست داشتم اعتراض کردم که هم آقای کفاشیان و هم آقای سجادی حق را به من دادند اما باوجود آنکه در مرتبه اول رأیگیری رای به سود استقلال و پرسپولیس داده شد، برخی از دوستان تلاش کردند تا رأیگیری تجدید شود و در نهایت مجمع در رأیگیری مخفی علیه این مساله رای داد. در حالی که شرعا و قانونا وجه دو ساختمان به فدراسیون فوتبال پرداخت شده و فدراسیون حقی در اینباره ندارد.

وقتی از طاهری درباره افرادی میپرسیم که سعی داشتند این مساله در مجمع رای نیاورد گفت: اولا که باز هم تاکید میکنم این موضوعی نبود که نیاز به رأیگیری داشته باشد اما به هر حال بعضی از دوستان که با بنده مساله شخصی دارند، با تحرک و گشتن بین اعضای مجمع، رأیها را تغییر دادند. بعد از رأی گیری بعضی از روسای هیاتها پیش من آمدند و گفتند فلانی گفته است مخالف این مصوبه رای بدهید.

سند مربوط به پرداخت پول دو ساختمان استقلال و پرسپولیس که البته در اختیار این دو باشگاه است در روزهای آینده در "ورزش سه" منتشر خواهد شد.