شرکت ایراننوین مجری تبلیغات و حامی مالی لیگ برتر فوتبال ایران با ارسال نامهای درخواست فسخ قرارداد خود با سازمان لیگ را کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، ایراننوین که سال گذشته قرارداد 2 سالهای به مبلغ 160 میلیارد تومان با سازمان لیگ امضا کرده بود، بعد از مشکلاتی که در سال اول برای پرداخت تعهد خود داشت در سال دوم هم با مشکلاتی مواجه است. بنابر آنچه که امیر عابدینی عضو هیات رئیسه سازمان لیگ برتر میگوید ایراننوین قصد دارد قرارداد خود را فسخ کند.

عابدینی به "ورزش سه" میگوید: به دنبال پیگیریهای جدی ما و فشار زیادی که ما روی شرکت ایراننوین آوردیم، آنها قصد انصراف از ادامه همکاری ما در بخش تامین تبلیغات رقابتهای فوتبال را دارند.

او در پاسخ به این سوال که آیا آنها رسما چنین درخواستی دادهاند یا نه هم گفت: بله آنها نامهای تهیه کردهاند که دیگر به دلیل شرایط بد اقتصادی و اینکه وضعیت اسپانسرینگ در فوتبال مشخص نیست، نمیخواهند به فعالیت خود ادامه دهند. با این اوصاف آنها میخواهند برای امسال قرارداد خود را با سازمان لیگ فسخ کنند.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در پاسخ به این سوال که واکنش این سازمان نسبت به فسخ قرارداد ایراننوین چه خواهد بود هم گفت: ما حتما این موضوع را پیگیری قانونی خواهیم کرد و از شرکت ایراننوین خسارت خواهیم گرفت.